Hvordan er dit liv? Vær ærlig overfor dig selv.Vær ærlig overfor dig selv.

Er det i hovedtræk fyldt med glæde, overskud, lethed og frihed?

Oplever du at dine drømme og ønsker indfries?

Dit liv tager i langt højere grad, end du måske er klar over, retning efter de valg, du træffer, meget ofte er disse valg helt ubevidste. Du prøver at beskytte dig selv og det, du føler tilhører dig, mod nogle “truende farer”, som ofte slet ikke er særlig truende set med de neutrale briller på. Alligevel indretter du din tilværelse efter dem.

Beskyttelsesstrategier

Netop disse ”beskyttelsesstrategier”, som er baseret på frygt fra fortiden, prøver at garanterer dig for eller måske endda overbevise dig om, at du vil kunne organisere og strukturer din tilværelse, så du undgår disse trusler. PS De lurer alligevel og skaber faktisk stress i dig.

Ubevidste programmeringer.

Mangler du glæde, overskud, lethed og frihed i øjeblikket, kan det indikere, at du stort set kører efter en ubevidst “programmering”, som om du var en computer.   Det kan en være rigtig god ide at komme i kontakt med og være bevidst om, hvad det egentlig er, disse ubevidste programmeringer skaber og selvfølgelig få dem afkodet og omprogrammeret. Og NEJ du skal ikke rode rundt i og forstå, hvorfor det er, som det er.

Det vil give dig mulighed for at komme nærmere og nærmere på dine ønsker, drømme og mål i tilværelsen.

Det handler om at blive bevidst om og lukke op for at se og erkende, at der er mange flere og mere givende valg, som kan skabe det, der er optimalt for dig. Se og erkende de positive muligheder, der ligger foran dig, som er begrænset på baggrund af dine programmeringer og frigøre disse begrænsninger.

Så ja det er de ubevidste programmeringer som begrænser adgang til kontakten til din indre medfødte viden, din sande kerne, til at vælge frit for dig.

De ubevidste programmeringer er som filtre, du oplever livet igennem, som danner dit billede af din virkelighed og skaber din virkelighed.

Du kan faktisk godt få disse filtre fjernet.

Hvordan??

Hos mig tilbyder jeg

  • BodyTalkbehandlinger både ved fysisk fremmøde i min klink og som fjernbehandling og jo det virker også.

En af mine kunder som bor langt væk, kontaktede mig og aftalte en fjernbehandling med en lille smule skepsis. Kommentaren efterfølgende var ”Wauv det var stærkt, selvom jeg ikke er hos dig, sådan rent fysisk.”

 

6 ugers forløb:

Du kan også komme på kurset: “Når positive tanker ikke er nok.”

  • Fysisk i min Klinik forløb 6 uger start 4. september kl. 19.30 til 21.30 749 kr  Tilmeld
  • Online m ugentlig møde 6 uger start 12.september 19.30 Alle onlinemøder optages og kan ses efterfølgende.  Tilmeld

Helt på egen hånd