Har du symptomer, som du har fået at vide, du må lære at leve med?

Ønsker du forandringer, fordi du er kørt fast i dit liv?

Har du fysiske eller psykiske symptomer som smerter, stress eller angst?

Hvem søger min hjælp?

Personer, der oplever …..

 

 • Manglende trivsel og manglende livsglæde.
 •  At have svært ved at finde ud af, hvilke faktorer, der påvirker dem fysisk såvel som mentalt.
 • At være styret af automatpiloten?
 • At gå på for mange kompromisser og mister sig selv i ønsket om, at tilfredsstille andre, leve op til andres forventninger.
 • At miste sin egen integritet og værdier.
 • Tage beslutninger, uden at fastholde dem.
 • At stress fylder for meget i hverdagen.
 • At bekymringer, angst, tristhed og gør det svært at overskue hverdagen.
 • At du ikke trives, glædes og lever et liv i balance med dig selv, dit arbejdsliv og dit privatliv.
 • Følelsen af at være gået i stå og ikke have god kontakt til sig selv.
 • Akutte kriser og længerevarende kriser
 • Relationer som ikke fungerer optimalt – det være sig på arbejdes såvel som i privatliv
 • Symptomer, som de har fået at vide de må lære at leve med.
 • Fysiske symptomer – det kan være dysfunktion i organer, gentagende infektioner, diabetes og smerter i kroppen m.m.
 • Psykiske symptomer – det kan være stress, angst, depression, afhængighed m.m.Rrelationer der ikke fungere optimalt

 

Personer, der er villige til at acceptere, at der er en sammenhæng mellem deres tankemønstre og deres symptomer.

Personer, der vil skabe varige forandringer i deres liv.

Ganske få oplever, at de ikke kan bruge min terapiform.

 

Ja livet er valg på valg – ikke at vælge er også et valg.

Nogle mennesker får en skræmmende diagnose. Nogle vælger erkende det og vælger at få hjælp til at komme ud på den anden side. Andre sætter sig hen og siger: ”Nå ja, nu har jeg fået diagnosen, det er der ikke noget at gøre ved.” De mennesker, der er parat til at arbejde med sig selv og baggrunden for diagnosen og insisterer på at ville om på den anden side, kan jeg bistå i processen.

Når mine klienter kommer, kan symptomerne være meget forskellige. Terapiformen er ikke begrænset, din krop får mulighed for ved hjælp af mine behandlingsformer, at genskabe sin egen optimale kommunikation mellem alle dele – så den kan genvinde sin helhed og sundhed.

Klienterne er i alle aldre. Indtil videre har jeg behandlet flest kvinder og børn, men jeg oplever flere og flere mænd, der bliver bevidste om, at de skal i bedre kontakt med sig selv, og at man ikke altid kan handle sig ud af alting.

Klientoplevelser

Har du spørgsmål så kontakt mig gerne.