Slut med manglende trivsel og livsglæde.

Slut med at have oplevelsen af ikke at have mulighed for at skabe de forandringer Du ønsker dig.

Slut med den ”mentale” virus, dine begrænsende overbevisninger og deraf skabte adfærd.  

Læs mere

Slut med den mentale virus og Tanketyranniet.

Slås Du i din hverdag med tankemylder, stress, manglende trivsel, manglende glæde og overskud. Du oplever, at Du “altid” falder tilbage i gamle mønstre, og ja Du kan sikkert føje andet eller mere til selv.

Denne løsning er en af de bedste – udover mine 1:1 behandlinger – jeg kan byde på, så Du kan opnå at skabe forandringer og få et liv med mere ro, glæde, overskud og lethed i dit liv.

Læs mere

Forløbet er bygget op, så du ved hjælp af bevidsthed og enkle teknikker kan gøre dig fri af de begrænsninger, som hindre dig i at lytte til, vælge og leve din indre sandhed, som er Diamanten i Dit Hjerte.

Dine tanker skaber dit liv og dine følelser

så stor en del af forløbet her handler om at frigøre de tankemønstre, som skygger for, at du kan være Diamanten i Dit hjerte.

Forestil dig, at inde i dig er din indre sandhed, Diamanten i Dit Hjerte, den er ren når du fødes. Du oplever forskellige ting i dit liv og disse oplevelser skaber nogle tankemønstre i dig, som sætter sig på Diamanten som små etiketter 

Læs videre