Har du symptomer, som du har fået at vide, du må lære at leve med?

Ønsker du forandringer, fordi du er kørt fast i dit liv?

Har du fysiske eller psykiske symptomer som smerter, stress eller angst?

Din unikke historie – Din unikke behandling

I et behandlingsforløb hos mig med BodyTalk behandling tages der udgangspunkt i dig og din unikke historie.

Du er unik, din krop husker dine oplevelser, dine historier og din genetik.

Med BodyTalk får din krop og din dybeste viden mulighed for at fortælle, hvad der skal til for at genskabe optimal funktion for dig. Du og Din krop er helt fra din undfangelse påvirket af mange faktorer, som har skabt blokeringer og begrænsninger.

Med BodyTalk arbejdes der med årsagsbehandling- den begrænsning eller blokering – som forårsager symptomet du står med. Uanset om det er fysisk eller psykisk.

susan-martin-1

“Det er i dig forandringen skal ske. Jeg er formidleren, jeg tolker kroppens sprog.”

 

“Tænker og handler du, som du altid har gjort, får du de resultater, du altid har fået.”

Jeg har altid vidst, at der var mere end det, der var i min dagligdag og det der var synligt. At der var noget dybere, en skjult “sandhed” om, hvad der hindrede mig og andre i at fungere optimalt, det være sig såvel fysik som psykisk.

Så de uddannelser, jeg har taget, er valgt ud fra, at der skulle arbejdes med sammenhængen mellem krop, sind, sjæl og ånd.

Ved at få frigjort tankemønstre, som er med til at at skabe begrænsninger hos den enkelte person, genskabes kontakten med personens egen indre sandhed. Vores indre medfødte sandhed ved, hvad der skal til for, at vi fungerer optimalt.


isbjer-1

Isbjerget illustrerer, hvordan vores fortids oplevelser påvirker os nu.

Den lille del over havoverfladen symboliserer dit bevidste jeg –  det du umiddelbart tror.

Den store del under havoverfladen symboliserer din underbevidsthed og dine hukommelser samt genetisk arv, der ligger, godt lagret, i kroppen – det du ubevidst tror og dermed handler ud fra.
Disse hukommelser fra fortiden forårsager de tanke- og handlemønstre, som former dit liv nu og i fremtiden.

Fysiske og psykiske symptomer er et produkt af tanke- og handlemønstre, som er uhensigtsmæssige for dig.

Ved at lade kroppen fortælle kan man nå ind og bearbejde og frigøre uhensigtsmæssige tankemønstre, og dermed blive fri af symptomerne.

Når du kommer til behandling her, skal du ikke ligge og krænge din livshistorie og sjæl ud.
Din krop ved, hvad der er behov for at frigøre, og det er den, jeg primært kommunikerer med.

Mine mest brugte teknikker kaldes BodyTalk, og BodyIntuitive

Men da din krop ved, hvad du har brug for, kan det ske, at elementer fra mine øvrige uddannelser også benyttes.

Egentlig kan man sige, at al min viden stilles til rådighed for dig i behandlingen.

Har du spørgsmål? Så lad mig kontakte dig.