Har du symptomer, som du har fået at vide, du må lære at leve med?

Ønsker du forandringer, fordi du er kørt fast i dit liv?

Har du fysiske eller psykiske symptomer som smerter, stress eller angst?

Din unikke historie – Din unikke behandling

Velkommen til BodyTalk og BodyIntuitive-behandling hos mig

I en BodyTalk og BodyIntuitive-behandling med mig sættes fokus på dig og din enestående historie.

Du er unik, din krop bærer minderne om dine oplevelser, dine fortællinger og din genetik.

Med BodyTalk og BodyIntuitive-behandling får din krop og din dybeste viden mulighed for at kommunikere og guide os i retning af at genoprette optimal funktion for dig. Hele din eksistens, helt fra undfangelsen af dig, er blevet påvirket af en række faktorer, som kan have skabt blokeringer og begrænsninger.

 

I BodyTalk og BodyIntuitive anvendes årsagsprioritering, der adresserer den underliggende begrænsning eller blokering, som er årsagen til de symptomer, du oplever, uanset om de er fysiske eller psykiske. Kroppen  kommunikerer og jeg er formidleren, jeg tolker kroppens sprog.

“Din forandring begynder indefra. Jeg fungerer som broen mellem din krop og dig selv, idet jeg tolker kroppens sprog.”

susan-martin-1

 

“Fortæller du de samme historier og agerer på samme måde, vil du opnå de samme resultater.”

Jeg har altid været overbevist om, at der er mere i livet end det, der umiddelbart møder øjet, at der eksisterer en dybere “sandhed” om, hvad der forhindrer os og andre i at fungere optimalt, både fysisk og psykisk.

Derfor har jeg valgt mine uddannelser med fokus på sammenhængen mellem krop, sind, sjæl og ånd samt både Vestens og Østen viden om menneskets fantastiske funktioner på alle måder.

 

Ved at frigøre uhensigtsmæssige tankemønstre, som ofte begrænser dig, kan kontakten til din indre, medfødte sandhed genoprettes. Denne indre sandhed ved, hvad der skal til for, at du fungerer optimalt.

Denne indre visdom kalder jeg for Diamanten i dit Hjerte.

 


isbjer-1

Isbjerget illustrerer, hvordan vores fortids oplevelser påvirker os nu.

Isbjerget er en passende illustration af, hvordan fortidens oplevelser påvirker dig i dag. Den lille synlige del over havoverfladen repræsenterer dit bevidste selv – det, du er umiddelbart opmærksom på.

Den store, skjulte del under vandoverfladen repræsenterer din underbevidsthed, dine erindringer, den genetiske arv og dine sjælshukommelser, der ligger dybt forankret i din krop. Det du ubevidst tror og handler ud fra.

Disse hukommelser fra fortiden forårsager de tanke- og handlemønstre, som former dit liv nu og i fremtiden. Op imod 95% af dit liv, din dag handler du ubevidst herfra.

Fysiske og psykiske symptomer er et produkt af tanke- og handlemønstre, som er uhensigtsmæssige for dig.

De fysiske og psykiske symptomer, du oplever, er ofte et resultat af disse ubevidste og uhensigtsmæssige tankemønstre.

Ved at lytte til kroppen og dens visdom kan vi arbejde med at bearbejde og transformere disse mønstre og dermed opnå at slippe symptomerne.

Ved at lade kroppen fortælle kan man nå ind og bearbejde og frigøre uhensigtsmæssige tankemønstre, og dermed blive fri af symptomerne.

 

Når du er i behandling her, behøver du ikke afdække hele din livshistorie eller dykke dybt ind i din sjæl. Din krop ved, hvad der er nødvendigt at transformere, det er primært den, jeg kommunikerer med og med dig for at få oplysninger om den bevidsthed du har om f.eks. særlige hændelser, sygdomme, familiehistorie.

Mine primære teknikker kaldes BodyTalk og BodyIntuitive, men da din krop har en unik vej til at guide os, kan det hænde, at elementer fra min øvrige viden også inddrages.

Egentlig kan man sige, at al min viden og mine evner stilles til rådighed for dig i behandlingen.

Har du spørgsmål? Så lad mig kontakte dig.