Har du symptomer, som du har fået at vide, du må lære at leve med?

Ønsker du forandringer, fordi du er kørt fast i dit liv?

Har du fysiske eller psykiske symptomer som smerter, stress eller angst?

Stressbehandling: Fra stress til trivsel.

 

Stress er en uundgåelig del af livet. Du står over for stressende situationer utallige gange i din hverdag, mange af dem registrerer du ikke engang, da du håndterer dem automatisk. Problemet opstår, når stress bliver vedvarende.

Styret af stress, stress symptomer, fri af stress, sygemeldt med stress, PSTD

Unik Stressbehandling.

I min tilgang til stressbehandling fokuserer jeg på at afdække de dybere årsager til stress og frigøre dig fra de begrænsende og uhensigtsmæssige reaktioner. Det, der udløser stress hos dig, er unikt, og derfor er det vigtigt at dykke ned i rødderne af din stress og identificere og transformere årsagerne bag dine fysiske og mentale reaktioner. 

 

Tidlig stressbehandling er afgørende.

 Stress fungerer som kroppens alarm, der signalerer behovet for forandring og anderledes handling. Hvis der ikke tages hånd om stressen i tide, fortsætter alarmen med at lyde, og stress udvikler sig til en kronisk tilstand med omfattende fysiske og mentale symptomer. Selv i tilfælde af kronisk stress er det muligt at behandle og mindske virkningerne.

 

Genkender du nogen af disse symptomer?

Gennem mine egne år med stress og de erfaringer, jeg har indsamlet fra de personer, jeg har hjulpet, ved jeg, at stress kan have en dybt begrænsende indvirkning på livet. Dette kan inkludere problemer som…

 • Hovedpine og andre fysiske smerter
 • Fysiske problemer med mavesmerter, hovedpine m.m.
 • Hjertebanken, som kan skabe frygt for, at der er noget galt med hjertet
 • Svimmelhed
 • Træthed, har et stort lyst til eller behov for at sove
 • Svedeture – uden at være i overgangsalder eller have målbar feber
 • Søvnløshed
 • Kvalme
 • Ændrede spisevaner

 

Måske du også kender nogle af disse

 • Afmagtsfølelse
 • Skyldfølelse over ikke at kunne være tilstede i familien
 • Skyldfølelse over ikke at kunne passe sit job, at svigte kolleger
 • Angst
 • Depression
 • ”Tåget hjerne” – hukommelses- og koncentrationsbesvær
 • Rastløshed – en uro i kroppen som ikke kan forklares
 • Irritabilitet/vrede
 • Manglende lyst til samvær med andre
 • Ugidelig og magter ikke noget
 • Ingen humor, ingen livsglæde

Du har muligvis andre symptomer, som stress behandling vil kunne hjælpe dig med.

 

Unikke aspekter af mine stressbehandlinger

 

I min tilgang til stressbehandling inddrages hele spektret af det fysiske, det psykiske og det adfærdsmæssige.

 

Der arbejdes med frigørelse af dybe hukommelser, som har skabt de reaktioner, der skaber stress i dig. Mange af disse hukommelser trækker tråde helt tilbage til de første år af dit liv- og her vil du nok sige ”Det kan jeg slet ikke huske noget af.” 

Det gør du måske ikke bevidst, men din krop husker det hele. 

 Behandlingen er let og enkel og udramatisk. Hver behandling er unik som dig.

Her vil jeg lade Tine beskrive behandlingen.

 ”Det er en fantastik dybgående og transformerende behandling. Min stress og det den havde forårsaget af fysiske problemer er væk. Jeg har fået afkodet tanke/handle mønstre – livet er for mig “bare” blevet meget nemmere. Jeg er meget gladere dybt indefra. Jeg kan i dag tackle de stress situationer, jeg bliver udsat for på en hensigtsmæssig måde.

Det bedste er, at der ikke skal dvæles ved og analyseres på de oplevelser og hukommelser, som synliggøres.

Jeg har prøvet mange behandlinger og redskaber i mit liv, men aldrig har jeg mødt nemmere redskaber end dem Susan har i kufferten.”

 

 Mine erfaringer fra eget liv samt et utal af klienter er, at netop det at få frigjort årsagen til problemerne gør en stor forskel i forhold til andre mere kognitive behandlingsformer og værktøjer.

 

Vibs siger: ”Ja, i stedet for kun at hakke toppen af ukrudtet tager vi hele roden med op. Måske er der små rodstykker tilbage; men det er småting. ”

  

Fordelene ved stressbehandling.

Ved at deltage i stressbehandling hos mig får du ikke kun en dybdegående behandling, men også redskaber til at håndtere dagligdagens mindre og større stressudfordringer.

Stress behandlingen styrker dig på alle måder, så du bliver bedre til at tackle de ydre og indre faktorer, der vækker stress i dig.

Du får mere glæde og lethed ind i livet og større bevidsthed om, hvordan du kan undgå at blive fanget i stress fremover. Du vil opleve at blive mere hel i dig, at kunne være mere tilstede her og nu.

 

Antal behandlinger 

Antallet af behandlinger varierer fra person til person, så det er svært at give en fast regel. Hvis du mener, at stressbehandling kan være relevant for dig, eller hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende samtale.