Har du symptomer, som du har fået at vide, du må lære at leve med?

Ønsker du forandringer, fordi du er kørt fast i dit liv?

Har du fysiske eller psykiske symptomer som smerter, stress eller angst?

Stress behandling fra stress til trivsel. 

Stress er en del af livet. Du udsættes for stress situationer et utal af gange i din hverdag. Mange registrerer du ikke, fordi du automatisk klarer dem. Problemet opstår, når det bliver til en længerevarende stress.

Stress behandling på en anden måde.

Ved stress behandling er det for mig vigtigt at frigøre årsagen til den begrænsende og uhensigtsmæssige stress. Det, der skaber stress hos dig, skaber ikke nødvendigvis stress hos andre, og derfor mener jeg, at det er vigtigt at komme bagom stressen. Finde årsagen til, at du og din krop oplever stress reaktioner.

 

 Behandling af stress er lettest inden den bliver kronisk.

Stress er kroppens alarm, som gør opmærksom på, at der er behov for at skabe forandring, at handle anderledes. Hvis ikke der skabes forandring, ikke handles anderledes, så alarmerer den igen og igen. Så bliver stress ikke længere bare kroppens alarm; men en kronisk tilstand med alt, hvad det medfører af fysiske og psykiske symptomer. Er stress blevet kronisk er det også muligt at behandle og dermed mindske virkningerne.

Hvilke symptomer genkender du?

Igennem de mange år, hvor jeg selv var ramt af stress, og det jeg har hørt igennem tiden fra personer, jeg har behandlet, er, at det begrænser livet rigtig meget. Det være sig problemer med

 • Hovedpine og andre fysiske smerter
 • Fysiske problemer med mavesmerter, hovedpine m.m.
 • Hjertebanken, som kan skabe frygt for, at der er noget galt med hjertet
 • Svimmelhed
 • Træthed, har et stort lyst til eller behov for at sove
 • Svedeture – uden at være i overgangsalder eller have målbar feber
 • Søvnløshed
 • Kvalme
 • Ændrede spisevaner

 

Måske du også kender nogle af disse.

 • Afmagtsfølelse
 • Skyldfølelse over ikke at kunne være tilstede i familien
 • Skyldfølelse over ikke at kunne passe sit job, at svigte kolleger
 • Angst
 • Depression
 • ”Tåget hjerne” – hukommelses- og koncentrationsbesvær
 • Rastløshed – en uro i kroppen som ikke kan forklares
 • Irritabilitet/vrede
 • Manglende lyst til samvær med andre
 • Ugidelig og magter ikke noget
 • Ingen humor, ingen livsglæde

Du har muligvis andre symptomer, som stress behandling vil kunne hjælpe dig med.

 

Specifikt for mine stress behandlinger

Med den form for behandling af stress jeg arbejder med, tages hele spekteret både det fysiske, det psykiske og det adfærdsmæssige.

Der arbejdes med frigørelse af dybe hukommelser, som har skabt de reaktioner, der skaber stress i dig. Mange af disse hukommelser trækker tråde helt tilbage til de første år af dit liv- og her vil du nok sige ”Det kan jeg slet ikke huske noget af.” Det betyder ikke noget for den måde, jeg behandler på. Din krop husker det hele. 

 Behandlingen er let og enkel og udramatisk. Hver behandling er unik som dig.

Her vil jeg lade Tine beskrive behandlingen.

 ”Det er en fantastik dybgående og transformerende behandling. Min stress og det den havde forårsaget af fysiske problemer er væk. Jeg har fået afkodet tanke/handle mønstre – livet er for mig “bare” blevet meget nemmere. Jeg er meget gladere dybt indefra. Jeg kan i dag tackle de stress situationer, jeg bliver udsat for på en hensigtsmæssig måde.

Det bedste er, at der ikke skal dvæles ved og analyseres på de oplevelser og hukommelser, som synliggøres.

Jeg har prøvet mange behandlinger og redskaber i mit liv, men aldrig har jeg mødt nemmere redskaber end dem Susan har i kufferten.”

 

 Mine erfaringer fra eget liv samt et utal af klienter er, at netop det at få frigjort årsagen til problemerne gør en stor forskel i forhold til andre mere kognitive behandlingsformer og værktøjer.

 

Vibs siger: ”Ja, i stedet for kun at hakke toppen af ukrudtet tager vi hele roden med op. Måske er der små rodstykker tilbage; men det er småting. ”

  

Hvilke muligheder giver behandling af stress.

I Stress behandling hos mig får du, udover en dybgående behandling, også redskaber til at håndtere hverdagens små eller større stress udfordringer.

Stress behandlingen styrker dig på alle måder, så du påvirkes mindre af ydre og indre faktorer, der vækker stress i dig.

Du får mere glæde og lethed ind i livet og større bevidsthed om, hvordan du kan undgå at blive fanget i stress fremover. Du vil opleve at blive mere hel i dig, at kunne være mere tilstede her og nu.

 

Hvor mange behandlinger?

Det er individuelt fra person til person, så det kan jeg ikke fortælle dig på forhånd. Synes du det lyder som en stress behandling for dig, eller vil du gerne vide mere, så kontakt mig gerne for en uforpligtende samtale.