Efter at have gennemført 12-ugers forløbet, “Genfind trivsel og livsglæde”, har jeg opdaget mange skjulte lag i min bevidsthed og fået opløst de blokeringer, de havde skabt i mig.

Med et vedholdende fokus på Nuet, har vi bearbejdet dybe hukommelsesspor fra både dette liv, min familiehistorie men også tidligere inkarnationer.

I starten var jeg lidt skeptisk overfor dette, men har overgivet mig til, at vi på celleplan kan bære rundt på traumer og mønstre, som ikke stammer fra dette liv. Det kan både være langt tilbage i tiden, hvor vi havde oplevelser, som bliver genudspillet i dette liv, men også påvirkninger fra vores familiehistorie, hvor traumer er blevet ført videre fra en generation til den næste.

Med kroppen som anker for udvikling og healing, har Susan med fast og sikker hånd lukket op til disse blokeringer og traumer, som påvirkede mit system og dermed fået dem frigjort.

Selve forløbet, hvor man skiftevis den ene uge, har en 60-90 min. session, og ugen efter en opfølgende samtale giver processen et godt flow.

Man kan samtidig mærke, at Susan trækker på en stor viden og erfaring med terapi, kropsarbejde og stressopløsning. Derfor kan sessionerne variere meget i karakter alt efter, hvilke symptomer der er i spil. Nogle gange er det fastlåste tankemønstre, andre gange kropslige fænomener eller indre uro, som påkalder sig opmærksomhed.

Hver uge i forløbet modtager man pr. mail, en modulbeskrivelse med øvelser og inspiration til, hvordan man kan forstærke og accelerere sin udvikling.

Har man i løbet af ugen behov for at vende en tanke eller følelse, får man som regel svar samme dag, med input til hvordan man kan takle situationen.

Det bevirker, at man ikke føler sig alene, men hele tiden oplever et nærvær og omsorg i processen.

Læs om forløbet her.