Og det skete…

 

At et æg og en sædcelle mødte hinanden og smeltede sammen – og det blev starten på skabelsen af dig – indenfor de første 2 døgn herefter kom en essentiel energi (livsenergi) – nogle kvinder oplever dette som et energisus. Jeg har mødt kvinder, som fortalte, at de oplevede dette og bare vidste, at de var blevet gravid.

Den fulde manual medfølger

Fra denne start fik du en fuld manual over, hvordan din krop skulle skabes, hvordan hver enkelt celle skulle dannes og hvordan de skulle specialisere sig til at blive til knogle, blod, lymfe, hår, muskler, negle osv. I manualen er der over 230 forskellige celletyper og over 1 billion proteiner, som skaber cellerne.  – Fantastisk ikke?

I denne manual kan der også ligge hukommelser af tidligere generationers oplevelser og hvad det har forårsaget for dem i form af forskellige symptomer, det kan, hvis det aktiveres give symptomer hos dig i liv.

Det første sprog – sansesproget

I fosterstadiet og de første år af dit liv er sproget energetisk, kommunikation er energi, det er sansninger og følelser. Du fornemmer i fosterstadiet, hvad der sker hos din mor og far.

Et eksempelEn kvinde, jeg behandlede, følte, at hendes liv altid havde været en kamp, af fysiske problemer var der bl.a. eksem og dårlig fordøjelse. De viste sig, at hun i fosterstadiet opfanger sin fars ”energi”, han er presset meget i sit arbejde og føler, at det er hårdt og en kamp hver dag for at klare sig.

Så den stress påvirkning hos faren lagre hun i sin cellehukommelse og den dybe hukommelse aktiveres, da hun 2 år gammel får astmaanfald og føler, at hun skal kæmpe for sit liv, for at trække vejret. Der var i hendes forløb flere faktorer, der skulle arbejdes med. De fysiske udfordringer forsvandt og der kom meget mere glæde og lethed ind i hendes liv.

Det du formes af

Og ja, et er fosterstadiet, så kom fødslen og du kom ud til og er sammen med (for de flestes vedkommende) mor og far, som havde skabt dig. Så nu begynder du at fornemme, sanse dem, deres måde at agere og reagere på, “genkender” de energier du opfangede i fosterstadiet, du kopierer dem og lærer, hvordan du ”skal” være for at passe ind i flokken.

Alt dette lægger sig som lag udenpå din inderste sande kerne – Din essentielle energi. Det bliver til starten på billedet af dit liv – dette billede skabes ud fra, hvad du har med i dine dybe hukommelser samt hvad du oplever indtil du er 5-6 år gammel.

Dit fundament – det billede du har skabt af dig.

Så er fundamentet til dit liv skabt – i form af tankemønstre, trossystemer og adfærdsmønstre og så skabes der gentagelser herfra – du får skabt situationer, som ”bekræfter” dit billede af dig og din verden.

Jeg bruger isbjerget her som symbolik. Det der er over havoverfladen 1/10, er det du mener, du tror. Det under overfladen 9/10 er, det du rummer af ubevidste og underbevidste programmeringer, som former dit liv.

Det gode er, at der er mulighed for at gøre op med og ændre det, der er i dette billede, som ikke matcher Din Essentielle Energi – Din inderste Sandhed, dog ikke altid ved bevidst at vælge at gøre noget andet end du plejer.

Eksempel: Jeg valgte selv for rigtig mange år siden at arbejde med positive affirmationer – de gav også resultater og alligevel havde jeg stadig problemer, som ikke blev løst bl.a. en angst, der styrede mit liv rigtig meget. Først da jeg gik i gang med en uddannelse, hvor der blev arbejdet med de dybe ubevidste hukommelser og de nedarvede mønstre, slap jeg angsten og den stress som den skabte.

Det kan du læse om her 

Netop når forbindelsen til Din Inderst Sandhed ikke er optimal giver det grobund for både fysiske og psykiske symptomer, idet du ofte vil træffe valg ud fra de ”programmeringer” du har.

Læs her om mine behandlinger og mine kurser