Forskere kom for år tilbage med oplysninger om bl.a. hvordan krigstraumer, kunne ”ses” i efterkommeres DNA – dvs på celleplan.

Jeg har arbejdet med det i mange år og er virkelig glad for, at forskere nu oplyser om det.

Så ja, forskningen viser, at vores forfædres historie påvirker os helt ind på DNA plan, på celleplan.

Dine forfædre er grundlaget for, at du kunne blive skabt og komme til verden i denne tid. 😉 og i min verden har vi sagt ja til den fysiske familie og det er en “fortælling” du kan få en anden gang.

Lidt matematik

Jeg stødte på denne udregning af, hvor mange forfædre det egentlig drejer sig om – den ser sådan ud.

(tal i parentes er generation)

 • (1.)   2 forældre
 • (2.)   4 bedsteforældre
 • (3.)    8 oldeforældre
 • (4.)   16 tipoldeforældre
 • (5.)    32 tiptipoldeforældre
 • (6.)    64  3x tipoldeforældre
 • (7.)   128 4x tipoldeforældre
 • (8.)   256 5x tipoldeforældre
 • (9.)   512 6x tipoldeforældre
 • (10.) 1.024 7x tipoldeforældre
 • (11.) 2.048 8x tipoldeforældre
 • (12.) 4.094 9x tipoldeforældre

Det er antallet af personer før dig i dit stamtræ.

Lad os så lige se, hvor mange år det handler om.

Et vist meget realistisk gennemsnitstal for, hvornår de er blevet forældre, er mellem 20-25 år – så vi spænder over 240 – 300 år.

Se på dit Stamtræ 

Prøv at forestille dig, at de står foran dig og kan vise dig, deres liv med sorger, smerter, kampe, overgreb, udfordringer på alle måder. De kan også fortælle om glæder, kærlighedshistorier, lykkelige oplevelser samt hvilke fysiske såvel som psykiske ressourcer, de har haft eller ikke haft i deres liv.

Det kan være spændende, sådan rent historisk at stoppe lidt op her et øjeblik. Tænk på, hvad der er sket i deres liv igennem disse år både personligt og ude i verden.

Det kan være, at du kender din historie nogle generationer tilbage. Størsteparten af os kender ikke historien fra vores familier mange år eller generationer tilbage.

Hvor meget kender du til din slægt? 🤔

Det interessante og det jeg gerne vil dele med dig, er, at forskningen viser, at de traumer, der er i familien forud for os, har indflydelse på vores liv via vores DNA. Nogle forskere i Epigenetik påpeger endda, at der kan spores påvirkning på vores DNA helt op til 14 generationer – så er vi altså oppe på 16.376 personer – det er lidt vildt ikke. 😮

Eksempel:

Ekstrem frygt hos oldefar, det kan betyde, at der er skabt en kodning i dit DNA, hvilket gør dig særligt opmærksom på faresignaler dvs. frygt.

Det skaber nogle reaktioner i dig, som er frygtbaseret og som nogle gange slet ikke hænger sammen med din virkelighed. Det er ganske enkelt, fordi du bærer den dybere hukommelse/ kodning i ”dine celler”.

Du kender det sikkert, du reagerer på en bestemt måde, det kan være en uforståelig og uventet ked-af- det følelse, måske vrede, sorg, panik eller ligegyldighed og du er slet ikke klar over, hvorfor du reagerer, som du gør. 😒

Du kan ikke tænke eller snakke dig ud af det. 🤔 

Du har måske også, som en del af mine klienter, haft mange møder med psykologer, samtaleterapitimer eller anden form for terapi og stadig stå og mangle en ”løsning”.

Det er ganske enkelt, fordi årsagen til det hele sidder dybt forankret i din krop, dine celler. Det skaber gentagelser og skaber blokeringer, så du ikke kan stå i din dybe medfødte sandhed, din kerne, din hjerteenergi, dit lys.

Det, der hjælper, er at få transformeret eller som jeg ofte siger afkodet familiehistorien, skabt tryghed i nervesystemet og forløsning gennem kroppen.

I mine forløb, uanset klientens emne, er der altid, på et eller andet tidspunkt i forløbet, brug for at få set på den genetiske arv.

Et andet eksempel fra min klinik.

Klienten, Peter (ikke rigtige navn) har afhængighedsproblemer og i 2. behandling, skal vi til familiehistorien, den genetisk arv. Peter kender ikke noget til familiehistorien ud over, at der er flere med afhængighedsproblemer i 2. generation (bedsteforældre) og hos forældre og søskende til dem.

5. generations hukommelse

Vi skal 5 generationer tilbage, her er der en familiehistorie, om ikke at have penge nok til at få mad på bordet hver dag. Det skaber så en adfærd af, at når der er penge, så skal der spises og drikkes og sulten skulle stilles. Så manglen på mad/ penge i 5. generation var det, der ”styrede” Peter, da han kom til mig.

Da han kom 3.gang, fortalte ham, at det var helt fantastisk, nu havde han meget bedre styr på både mad og drikke indtag. Vi havde haft en snak om, at han skulle være opmærksom på, om han reelt havde brug for den ekstra øl, det ekstra glas eller den ekstra mad. Vi lavde lidt sjov med, at han måske lige skulle spørge om det var ham eller andre i slægten, der gerne ville have mere. 😄

Der var flere ting Peter gerne ville arbejde med, i det lå der også familiehistorier bl.a. om at blive forladt, hvilket hos Peter havde skabt flere relationer, hvor ham blev ”forladt”.  Og som han selv sagde: ”AHA. Det er, da derfor jeg ikke tager stilling til nogle ting i mine forhold, jeg føjer mig hele tiden. Jeg mister mine ”nosser”. Så er der, da ikke noget at sige til de sparker mig ud.”

Træd ud af familiens begrænsende hukommelser og træd ind i din dybeste sandhed, Dit Lys.

Vær mønsterbryderen – skab forløsning – ikke kun i dig… også for de 4.094 eller 16.376, der gik forud for dig. Jeg ser det faktisk som energitråde, der transformeres, så du kan vælge meget mere autentisk, fra det der virkelig er dig.

Er du nysgerrig og vil vide mere, har spørgsmål eller bare finde ud af, om jeg skal hjælpe dig med at skabe forandring og sætte familiehistorien fri. Så lad os få en snak om det.

Jeg har vil gerne kontaktes.

Tak for at du læste med ❤️

Husk verdeen ville ikke være den samme uden dig – eller dine forfædre 😉

Du ønskes masser af lys og glæde. 🔆