Særlig sensitive er oftere stress påvirkede end personer, der er mindre sensitive.

Tankemylder

 Som jeg i et tidligere indlæg har skrevet, så har jeg faktisk ikke været bevidst om, at jeg har personlighedstrækket særlig sensitiv. Jeg bryder mig ikke så meget om udtrykket, det er dog det det oftest kaldes.

Er du bevidst om, om du har dette karaktertræk?

Jeg møder faktisk personer i min klinik, som ikke er klar over, at det er en af årsagerne bag deres evne eller manglende til at skabe den forandring, de ønsker sig i deres liv. Hvilket faktisk gør, at de dømmer sig selv meget. Ofte beder dem om at tage sig samme, lade være at være så følsomme m.m. Netop også ved at finde styrken i sin sensitivitet samt transformere dybe overbevisninger, energetisk fastlåste traumer m.m. skabes de ønskede forandringer.

 Er du i tvivl, så kan du teste det her.

 

Jeg har virkelig prøvet at kontrollere mig ud af det.

 

Jeg har godt været klar over, at jeg var meget bevidst om, hvad der skete rundt om mig og ja, jeg har prøvet at kontrollere mig igennem mit liv på mange forskellige måder.

Jeg fik at vide, at det var min frygt, der skabte al den kontrol. I dag ser jeg sådan på det. Ja, en del af min kontrol adfærd, lå i en frygt og angst, skabt af mine tidlige oplevelser. Disse skabte også et ekstra sensitivt nervesystem ofte i kæmp eller flygt tilstand samt altid at skulle passe ind, være pleaseren.

Noget helt andet var, at jeg simpelthen sansede alt og alle og ikke altid fik sluppet andres tanker, følelser og meninger (læs:energi) igen. Derfor havde jeg svært ved at “nøjes” med at reagere på mine egne følelser. Jeg siger gerne, jeg kopierede alt det, der var omkring mig og tog mig af det. Jeg havde nogle dybe overbevisninger om, at når andre ikke havde det godt, var glæde, havde succes, kunne eller måtte  jeg ikke have det sådan.

 

Det jeg har mødt i de seneste godt 20 år

 

Når jeg kikker på alle de personer, jeg har haft min klinik de seneste godt 20 år incl. mig selv, ser jeg et billede af, at stress og stresssymptomer er en følgesvend hos særlig sensitive. Jeg vil næsten lægge hovedet på blokken på, at jeg ikke har haft en eneste kontakt med en særlig sensitiv person uden, at de har haft en eller anden form for stresssymptomer i større eller mindre grad. Omvendt, så har jeg ikke mødt mange personer med stresssymptomer, som ikke er ekstra sensitive.

 

En anden lighed

 

Noget andet jeg ser er, at der også ofte er dybe hukommelser af traumer eller voldsomme oplevelser, det kan være hos personen og ofte er der også traumer liggende i familiehistorien.

 

En tredje lighed

 

Endnu et sammenfald er, at der er hukommelser fra fosterstadiet, hvor der er opfanget energi fra forældre eller andre. Ja, jeg møder folk som siger:” Jeg kan da ikke huske noget fra mit forsterstadie” . Jeg svarer gerne ”Det er rigtigt ikke bevidst, din underbevidsthed husker, din krop husker og genkender energien, følelsen, alt hvad du har mærket, sanset. I fosterstadiet er sansesproget, det primære sprog og det er det faktisk til du er 2-3 år gammel.”

 

Et lille eksempel.

 

En kvinde har været hos mig et par gange og siger, da hun kommer til behandling 3. gang, ”Det er virkelig mærkeligt, der er sket så meget, siden jeg var her første gang. Alligevel har jeg en fornemmelse af at være holdt fast eller holde fast i nogle følelser, det kan jeg ikke helt kan forstå.”

I selve behandlingen, hvor jeg læser ind i hendes energi og historie, viser det sig, at i hendes 4. fostermåned overvældes hun af en udefra kommende energi af angst. Ofte er dette fra den ene eller anden forælder, men her var det som en stor ”mørk sky”. Jeg spørger stadig ind i hendes energi og det viser sig, at det er en krig der starter, som giver en angst på verdensplan. Nu kan jeg ikke helt huske min historie lærdom, det er ikke noget problem, vi kan godt transformere energien i hendes system.

Jeg er nysgerrig og spørger senere fætter Google om krig i den periode, hvor hun var i 4. fostermåned og ja, der starter faktisk en krig på det tidspunkt, Seksdageskrigen eller Junikrigen i 1967.

Da jeg finder ud af det, kan jeg godt huske det og mindes de samtaler jeg overværede.

Lige nu oplever jeg kunder, der bl.a.  har familiehistorie liggende i deres ubevidste hukommelse, fra tidligere pandemier, som påvirkes meget af tiden lige nu.

Den fysiske forklaring på, hvorfor sensitivitet og stress ofte går hånd i hånd.

 

Traumer, store som små, skaber faktisk et nervesystem, der er meget opmærksomt, der er brug for (tror vores hjerne) at være på vagt for at undgå at opleve det samme igen.

Forskere har ved hjælp af scanninger påvist, at hos høj sensitive personer er en biologisk/ fysisk forskel i nervesystemet, som gør at særlig sensitive mennesker registrerer og indoptager flere indtryk, stemninger og stimuli.

Hver gang du sanser noget reagerer din krop med at sende impulser til hjernen, som så lige tjekker om der nu er noget at sammenligne med og så bliver din reaktion i kroppen påvirket af det,alt efter hvad du har af dybere hukommelse, det er fra din underbevidsthed og cellehukommelse, disse hukommelser dukker op.

Lidt lige som når du søger en fil på din Pc, du har sikkert, lige som jeg, fået filer frem, som jeg tænker ”Nå ja, det er rigtigt den har jeg også liggende.”

Har du spørgsmål eller blot lyst til en snak med mig om, hvad og hvordan jeg kan hjælpe dig, kontakter jeg dig gerne.

Jeg har spørgsmål og vil gerne kontaktes.