”Det er tanken der tæller.”

Kære Læser tak fordi du kikker forbi.

Ja, det er tanken, der tæller og præger vores måde at møde hinanden og verden på.

Omdrejningspunktet i talemåden er oprigtighed og omsorg. Det handler om at give af sig selv på en måde, der strækker sig ud over det åbenlyse og rammer ind i hjertet af vores forhold til andre. At huske, at det er tanken, der tæller, er at anerkende værdien af de følelser, intentioner og forbindelser, der skaber en meningsfuld og berigende tilværelse.

Alt starter med os selv,

så jeg vil tage fat i vigtigheden af vores forhold til os selv – forandring skabes igennem os selv.

For ja, det er tanken (tankerne), som skaber dig og dit liv og din måde at møde verden på.

Dine tanker vækkes

Du oplever noget, du sanser, det vækker dine tanker, vækker de oplevelser og historier du rummer, det skaber dine følelser, dine følelser skaber dine valg og enten reagerer du eller også agerer du.

Reaktion er, at du udfordres og vælger at gøre som, du hidtil har gjort i en lignende situation, det er gentagelser, det er autopiloten, der tager over.

Agerer du, handler du ud fra balance i dig, du træffer hensigtsmæssige valg og kan dermed kommunikere og handle balanceret, mere hensigtsmæssigt og skabe forandring.

Selvomsorg og opmærksomhed på vores egne tanker og følelser er afgørende for vores velvære. Når vi erkender, anerkender og rummer vores tanker og intentioner, kan vi styrke forbindelsen til vores højere selv, vores indre sandhed, Diamanten i Hjertet og skabe et ærende og nærende liv i helhed i os selv, hvilket også bidrager til den større helhed. Den måde vi møder verden på.

Hvordan tackler du det, der sker omkring dig?

I verden som udfolder sig omkring os, er det værd at huske, at det er tanken der tæller. Det er netop i vores evne til at være bevidste, opmærksomme, omsorgsfulde og oprigtige i vores handlinger, at vi er med til at skabe forandring. Næste gang du føler dig overvældet af omgivelsernes energi, følelser, travlhed, krav, så træd ind i din indre sandhed og sæt energien fra omverden fri i og med kærlighed.

Især følelser af frygt, angst og afmagt, som mange ubevidst påvirkes af, har jeg en oplevelse af, at vi med bevidsthed kan være med til at transformerer ved at sætte fri i kærlighed.

Et eksempel fra min egen verden.

Jeg har en ”måske lidt kedelig evne” , jeg er virkelig skrap til at opfange angst og frygt fra omverden. Jeg virker ligesom den gammeldags fluefangerstrimmel, jeg fanger bare angst og frygt.

I mange år har jeg troet på, været overbevist om, at det var mit alt sammen, indtil jeg lærte at arbejde med spørgsmål og energi og transformere det.

Sjovt nok var der en Clairvoyant, der for nogle år siden spurgte, om jeg arbejdede med mørket, min første reaktion var NEJ, ved nærmere eftertanke så jo jeg transformerer ”mørk” energi, som bl.a. angst og frygt.

De symptomer, traumer og blokeringer som mine kunder får hjælp til, er også ‘mørk og tung energi’, som transformeres, frisættes. Så de kan øge deres energi og stå stærkere i eget Lys, Diamanten i Hjertet.

Når jeg får smerte i min krop, forbinder jeg til Diamanten i mit Hjerte og beder jeg om at se, hvad der skaber smerten og når jeg er klar, sættes energien fri i og med kærlighed.

Har du ‘mørk og tung energi’ som viser sig som stress, angst, frygt eller smerter, så lad os tage en snak om hvordan jeg kan hjælpe dig.

Ja tak jeg vil gerne have en snak med dig.

 

Hvilke tanker, overbevisninger og/ eller energi har du brug for at skyde afsted i kærlighed med Nytårsraketten? Skyder du ikke raketter af, kan du sende afsted med nogle af de andres

Rigtig godt Nytår – træd ud af skyggerne fra 2023 og ind i Lyset for 2024.

Mange kærlige Nytårshilsner