Arbejder dine 3 hjerner sammen?

Ja, du læste rigtigt – du har faktisk 3 hjerner og det optimale er, at de arbejder sammen.

Den korte version.

I mange år har det store valnødlignende organ, som har plads under kraniet haft pladsen som enehersker over alt i kroppen. Det har især været den vestlige verdens opfattelse.

Hjernehjernen eller Kraniehjernen: Jeg er tænkende, analyserende.

Du tror – du genkender

Sørger for at du lever, styrer alle systemer i dig.

Rummer tillærte adfærd, vaner, tanker, viden.

Logik, analyserende, ræsonnement samt det musiske og kreative.

fortsættelse følger længere nede i teksten

 

Hjertehjernen: Jeg er følende.

Du føler

Følelser, kærlighed, relationer, Højere Selv.

Gavnlig når du ønsker at udtrykke dig selv eller have kontakt til det ubevidste.

Den nyere forskning i energimedicin har interesseret sig for vores hjerte og har fundet ud af, at vores hjerte er et meget stort og følsomt sanseorgan.

fortsættelse følger længere nede i teksten.

 

Mavehjernen: Jeg er intuitiv.

Din intuition

Instinkt, tidligere erfaringer, nerverespons

Gavnlig når du skal træffe en beslutning eller blive bevidst om, hvad du egentlig ved. Finde Din Sandhed.

De sidste 15-20 år er der forsket intenst i vores tarmsystem og man er derfor begyndt at tale om vores ”mavehjerne”, dvs. at der er flere nerveceller og neurale netværk omkring tarmene end i hjernen.

fortsættelse følger længere nede i teksten.

Hvad skete for mig.

For mit eget vedkommende gav denne  balancering en klar oplevelse af at blive ”samlet” og kunne træffe valg lettere end tidligere, som om hjernen blev vist sin ”rigtige” plads i samarbejdet.

PS. Jeg har været “stortænker og overanalyserende” så kraniehjernen har kørt på overdrive, hvilket gav mig en del både mental, følelsesmæssig og fysisk stress, som forårsagede forskelle symptomer størst af dem var fordøjelsesproblemer og stofskifteproblemer.

Hjernehjernen eller Kraniehjernen:

Jeg er tænkende, analyserende.

Ja, jeg er smart, jeg er som en computer, der organiserer og holder rede på alle data – alle input, henter de gamle filer frem (læs: gamle hukommelser, beslutninger, konklusioner, tanke – og handlemønstre – alt det du allerede ved og kan) , som er grundlaget for Autopiloten, der dybest set har ansvaret for din fysiske overlevelse.

Rigtig mange af dine mentale processer er helt ubevidste og styret af ren refleks ( 95 – 98%), ren urhjerne, kæmp eller flygt.

Jeg bliver nemt overloaded og stresset.

 Mine primære funktioner

• Erkendelser, opfatter via sanser, genkender mønstre, etc.
• Tænker, ræsonnerer, generaliserer, analyserer, skaber bekymringer, ser trusler, etc.
• Ser efter mening eller betydning i ord, sprog, fortællinger, metaforer etc.

Det medfører at Autopiloten træder til, den sørger for, at du overlever “alle farerne”, du bliver udsat for.

Det forårsager, at de øvrige 2 hjerner ikke får så meget taletid i hverdagen eller rettere de taler, men de bliver ikke hørt, for på grund af travlhed og ikke-bevidsthed, får Autopiloten lov at styre og kører ofte på højtryk.

For at få oprettet eller måske snarere genoprettet kommunikationen mellem alle 3 hjerner, så er jeg (kraniehjernen) nødt til

  • at være stille ind imellem,
  • at få fjernet eller ændret “de billeder af verden”, som skaber de filtre, igennem hvilke alle sansninger går for så at skabe reaktion og gentagelser,
  • at hjælpes til at lytte til hjerte- og mavehjernen, netop for at fange alle de guldkorn de har og få det op til en bevidsthed.

Åbne spørgsmål er rigtigt gode til at få hjernen til at samarbejde med resten af det intelligente system, som er hjertehjernen og mavetarmhjernen.
De sender så meget energi til den mentale tilstand, til mig – hjernen. På mange måder er din virkelighed og samfundsstrukturen gennemgribende præget af brugen af den fysiske hjerne.

Men som mennesker er du så langt mere end det.

Med  BodyTalk behandling og MindfulMindLiving kurser, har du mulighed for at genoprette den optimale balance mellem de 3 hjerner igen.

Hjertehjernen: Jeg er følende.

Jeg, Hjertet er også en ”hjerne”, som kommunikerer med resten af kroppen. Jeg er ikke blot en passiv modtager af hjernens signaler, men tager helt selvstændige beslutninger, der endda kan underkende hjernens kommandoer.

Kender du det at den “logiske del” af dig siger NEJ og alligevel vælger du at gøre det, fordi du bare ved at det er det rigtig e for dig?

Jeg er følelsernes organ. Jeg er i kontakt med Det Højere Selv og kommunikerer med hele universet, for nu at sige det så stort som muligt!

Hos mig handler det meget om relationer på alle niveauer.

Mine primære funktioner:

•Følelsesmæssig bearbejdning f.eks. vrede, skyld, glæde, had, sorg, etc.
•Behandler og prioriterer, hvad der er vigtigt for dig og jeg har tilknytning til din emotionelle styrke i dine drømme, ønsker etc.
•Din oplevelse af relationer med andre f.eks. at føle kærlighed/ had / ligegyldighed, medfølelse / ufølsom, accept / modvilje, etc.

Den nyere forskning i energimedicin har interesseret sig for hjertet og har fundet ud af, at hjertet er et meget stort og følsomt sanseorgan. Jeg er altså langt fra bare en pumpe.

Og rigtig meget forskning viser mere og mere, at jeg er en væsentlig del af dit hjerne-system, at jeg har mit eget system, hvor jeg mærker mig frem på verden. Faktisk viser det sig, at der går langt flere neurale baner fra mig til hjernen end omvendt, hvilket tyder på, at jeg opfanger og fornemmer en masse sansninger lang tid før hjernen.

Hvor ofte har du ikke brugt dit hjerte, som pejling af, hvilken vej du skulle gå i livet? Hvor mange gange, har du ikke vendt opmærksomheden mod dit hjerte for at mærke efter, hvad der var godt for dig?

Eller oplevet sorg, tristhed eller andre følelser og fået nærmest fysisk ondt i hjertet. For ikke at nævne, hvor mange stress ramte, der i første omgang tror, at der er noget galt med deres hjerte, fordi det er der, de mest af alt mærker uroen og spændingen.
Her kan du se et webinar om Stress  (mit allerførste), jeg lavede for år tilbage.

Ja og så er der da også talemåder som..

At være tro mod sit hjerte.
Hvad der kommer fra hjertet, går til hjertet.
Have hjertet oppe i halsen.
Hjertet banker for nogen.
At være let om hjertet

Med  BodyTalk behandling og  MindfulMindLiving kurser, har du mulighed for at genoprette den optimale balance mellem de 3 hjerner igen.

Mavehjernen: Jeg er intuitiv.

Jeg bor i maven eller rettere hele dit fordøjelses system lige fra munden til endetarmen. Du sanser utrolig meget gennem mig eller med mig.

De sidste 15-20 år er der forsket intenst i menneskets tarmsystem, man er derfor begyndt at tale om en ”mavehjerne”. Forskere har fundet ud af, at der er stort et neuralt netværk af nerver, der snor sig som et spindelvæv rundt om de indre organer. Især tarmene fortæller dig rigtig meget om, hvordan du egentlig har det lige nu. Der er faktisk flere nerveforbindelser i mig end i kraniehjernen.