Arbejder dine 3 hjerner sammen?

Ja, du læste rigtigt – du har faktisk 3 hjerner og det optimale er, at de arbejder sammen.

Den korte version.

I mange år har det store valnødlignende organ, som har plads under kraniet haft pladsen som enehersker over alt i kroppen. Det har især været den vestlige verdens opfattelse.

Hjernehjernen eller Kraniehjernen: Jeg er tænkende, analyserende.

Du tror – du genkender

Sørger for at du lever, styrer alle systemer i dig.

Rummer tillærte adfærd, vaner, tanker, viden.

Logik, analyserende, ræsonnement samt det musiske og kreative.

fortsættelse følger længere nede i teksten

 

Hjertehjernen: Jeg er følende.

Du føler

Følelser, kærlighed, relationer, Højere Selv.

Gavnlig når du ønsker at udtrykke dig selv eller have kontakt til det ubevidste.

Den nyere forskning i energimedicin har interesseret sig for vores hjerte og har fundet ud af, at vores hjerte er et meget stort og følsomt sanseorgan.

fortsættelse følger længere nede i teksten.

 

Mavehjernen: Jeg er intuitiv.

Din intuition

Instinkt, tidligere erfaringer, nerverespons

Gavnlig når du skal træffe en beslutning eller blive bevidst om, hvad du egentlig ved. Finde Din Sandhed.

De sidste 15-20 år er der forsket intenst i vores tarmsystem og man er derfor begyndt at tale om vores ”mavehjerne”, dvs. at der er flere nerveceller og neurale netværk omkring tarmene end i hjernen.

fortsættelse følger længere nede i teksten.

Hvad skete for mig.

For mit eget vedkommende gav denne  balancering en klar oplevelse af at blive ”samlet” og kunne træffe valg lettere end tidligere, som om hjernen blev vist sin ”rigtige” plads i samarbejdet.

PS. Jeg har været “stortænker og overanalyserende” så kraniehjernen har kørt på overdrive, hvilket gav mig en del både mental, følelsesmæssig og fysisk stress, som forårsagede forskelle symptomer størst af dem var fordøjelsesproblemer og stofskifteproblemer.

Hjernehjernen eller Kraniehjernen:

Jeg er tænkende, analyserende.

Ja, jeg er smart, jeg er som en computer, der organiserer og holder rede på alle data – alle input, henter de gamle filer frem (læs: gamle hukommelser, beslutninger, konklusioner, tanke – og handlemønstre – alt det du allerede ved og kan) , som er grundlaget for Autopiloten, der dybest set har ansvaret for din fysiske overlevelse.

Rigtig mange af dine mentale processer er helt ubevidste og styret af ren refleks ( 95 – 98%), ren urhjerne, kæmp eller flygt.

Jeg bliver nemt overloaded og stresset.

 Mine primære funktioner

• Erkendelser, opfatter via sanser, genkender mønstre, etc.
• Tænker, ræsonnerer, generaliserer, analyserer, skaber bekymringer, ser trusler, etc.
• Ser efter mening eller betydning i ord, sprog, fortællinger, metaforer etc.

Det medfører at Autopiloten træder til, den sørger for, at du overlever “alle farerne”, du bliver udsat for.

Det forårsager, at de øvrige 2 hjerner ikke får så meget taletid i hverdagen eller rettere de taler, men de bliver ikke hørt, for på grund af travlhed og ikke-bevidsthed, får Autopiloten lov at styre og kører ofte på højtryk.

For at få oprettet eller måske snarere genoprettet kommunikationen mellem alle 3 hjerner, så er jeg (kraniehjernen) nødt til

 • at være stille ind imellem,
 • at få fjernet eller ændret “de billeder af verden”, som skaber de filtre, igennem hvilke alle sansninger går for så at skabe reaktion og gentagelser,
 • at hjælpes til at lytte til hjerte- og mavehjernen, netop for at fange alle de guldkorn de har og få det op til en bevidsthed.

Åbne spørgsmål er rigtigt gode til at få hjernen til at samarbejde med resten af det intelligente system, som er hjertehjernen og mavetarmhjernen.
De sender så meget energi til den mentale tilstand, til mig – hjernen. På mange måder er din virkelighed og samfundsstrukturen gennemgribende præget af brugen af den fysiske hjerne.

Men som mennesker er du så langt mere end det.

Med  BodyTalk behandling og MindfulMindLiving kurser, har du mulighed for at genoprette den optimale balance mellem de 3 hjerner igen.

Hjertehjernen: Jeg er følende.

Jeg, Hjertet er også en ”hjerne”, som kommunikerer med resten af kroppen. Jeg er ikke blot en passiv modtager af hjernens signaler, men tager helt selvstændige beslutninger, der endda kan underkende hjernens kommandoer.

Kender du det at den “logiske del” af dig siger NEJ og alligevel vælger du at gøre det, fordi du bare ved at det er det rigtig e for dig?

Jeg er følelsernes organ. Jeg er i kontakt med Det Højere Selv og kommunikerer med hele universet, for nu at sige det så stort som muligt!

Hos mig handler det meget om relationer på alle niveauer.

Mine primære funktioner:

•Følelsesmæssig bearbejdning f.eks. vrede, skyld, glæde, had, sorg, etc.
•Behandler og prioriterer, hvad der er vigtigt for dig og jeg har tilknytning til din emotionelle styrke i dine drømme, ønsker etc.
•Din oplevelse af relationer med andre f.eks. at føle kærlighed/ had / ligegyldighed, medfølelse / ufølsom, accept / modvilje, etc.

Den nyere forskning i energimedicin har interesseret sig for hjertet og har fundet ud af, at hjertet er et meget stort og følsomt sanseorgan. Jeg er altså langt fra bare en pumpe.

Og rigtig meget forskning viser mere og mere, at jeg er en væsentlig del af dit hjerne-system, at jeg har mit eget system, hvor jeg mærker mig frem på verden. Faktisk viser det sig, at der går langt flere neurale baner fra mig til hjernen end omvendt, hvilket tyder på, at jeg opfanger og fornemmer en masse sansninger lang tid før hjernen.

Hvor ofte har du ikke brugt dit hjerte, som pejling af, hvilken vej du skulle gå i livet? Hvor mange gange, har du ikke vendt opmærksomheden mod dit hjerte for at mærke efter, hvad der var godt for dig?

Eller oplevet sorg, tristhed eller andre følelser og fået nærmest fysisk ondt i hjertet. For ikke at nævne, hvor mange stress ramte, der i første omgang tror, at der er noget galt med deres hjerte, fordi det er der, de mest af alt mærker uroen og spændingen.
Her kan du se et webinar om Stress  (mit allerførste), jeg lavede for år tilbage.

Ja og så er der da også talemåder som..

At være tro mod sit hjerte.
Hvad der kommer fra hjertet, går til hjertet.
Have hjertet oppe i halsen.
Hjertet banker for nogen.
At være let om hjertet

Med  BodyTalk behandling og  MindfulMindLiving kurser, har du mulighed for at genoprette den optimale balance mellem de 3 hjerner igen.

Mavehjernen: Jeg er intuitiv.

Jeg bor i maven eller rettere hele dit fordøjelses system lige fra munden til endetarmen. Du sanser utrolig meget gennem mig eller med mig.

De sidste 15-20 år er der forsket intenst i menneskets tarmsystem, man er derfor begyndt at tale om en ”mavehjerne”. Forskere har fundet ud af, at der er stort et neuralt netværk af nerver, der snor sig som et spindelvæv rundt om de indre organer. Især tarmene fortæller dig rigtig meget om, hvordan du egentlig har det lige nu. Der er faktisk flere nerveforbindelser i mig end i kraniehjernen.

Det jeg opfanger og sanser, sender impulser til de øvrige 2 hjerner og  og aktiverer dermed både kraniehjernens og hjertehjernens funktioner. Jeg er ydermere er hjemsted for et økosystem af venlige og knap så venlige beboere – alle mikrober. Det er jo noget som tales meget om i dag – din tarmflora.

Står det skidt til i maven, kan det gå galt med følelserne og omvendt.

Alle ved vist, at der er nær forbindelse mellem maven og følelseslivet (man taler jo også om sommerfugle i maven, om at have ondt i maven af bekymring, har en god eller dårlig mavefornemmelse for noget). Men at tarmens tilstand skulle være afgørende for vores psykiske velbefindende er nok nyt for de fleste. Det var det også for forskerne indtil for få år siden.

Men i dag kobles ubalance i tarmen ikke bare til immunforsvar og autoimmune sygdomme men også depression og velvære.

Mine primære funktioner
 • Jeg rummer din grundlæggende identitet, en dyb og instinktiv følelse af Din Sandhed. Jeg er afgørende for på det dybeste niveau at kunne adskille, hvad der er dig/dit i forhold til, hvad der ikke er dig/dit
 • Jeg repræsenterer din selvopholdelsesdrift, din evne til passe på sig selv og sætte grænser, din egen sikkerhed,
 • Jeg rummer også  længsler og modvilje.Spontan handling, impuls til handling, mod og vilje til at handle

Talemåder

 • Det er en god mavefornemmelse
 • Have sommerfugle i maven
 • Have is i maven
 • Det går lige i maven
 • At have ondt i maven af bekymring

Du kan lave dette lille eksperiment med dig selv:

Luk øjnene tænk nu på en dårlig oplevelse, du havde for nylig. Mærk efter på dit åndedræt, dit hjerte, din mave, mens du lader hukommelsen blive synlig.

Hvad skete der i kroppen undervejs?

Ryst nu den dårlige oplevelse af dig, træk vejret giv slip på alle hukommelser, når du ånder ud.

Luk så øjnene igen, tænk denne gang på en rigtig god oplevelse, du havde for nylig.

Mærk igen efter på åndedræt, hjerte, mave.

Hvad skete der denne gang?

Med  BodyTalk behandling og MindfulMindLiving, er der mulighed for at genoprette den optimale balance og kommunikationen mellem de 3 hjerner igen.

Jeg har spørgsmål og vil gerne kontaktes.

 
Hvad skete der for mig – skribenten der fik lov at formidler hjernens fortælling.

Da jeg fik afbalanceret mit tarmsystem, slap jeg af med en eksem, som jeg har haft problemer med efter en svampeforgiftning og bag den en dyb virusinfektion, hvilket påvirkede mit tarmsystem meget og dermed også mit immunforsvar.

Afbalanceringen forgik med BodyTalk, som jeg selv arbejder med. Jeg må sige, at jeg gennem årene virkelig har set og selv oplevet, hvad BodyTalk kan hjælpe med.

Jeg er så taknemmelig for, at jeg fik mulighed for at lære denne fantastiske behandlingsform.

Hold dig opdateret – tilmeld dig Nyt fra Klinik Inner Peace.