Coronaramt stress Jeg oplever, at stressniveauet er forhøjet under og efter Corona og i min optik er det meget vigtigt at få reduceret det.

Når stressniveauet er forhøjet, påvirker det alle systemer i dig eks. nerve-, immun- og hormon systemet og det kan være sværere at restituere, hvilket i sig selv skaber yderligere stress.

Se det for dig.

Når en virus gør sin entre i en krop, sætter den hele immun systemet i gang. Immun systemet har mange forskellige celler med forskellig funktion.

Der er bl.a.

 • Celler, der opdager og vurderer om det er venner eller fjender, der kommer ind.
 • Celler, der slår fjenderne ud.
 • Celler, der producerer antistoffer, som fortæller andre celler, at her er noget der skal renses ud.
 • Celler, der hjælper andre celler.
 • Celler, der har til opgave at stoppe kampen og skabe ro igen.
 • Celler, der har med immunitet at gøre dvs. de skal huske, hvad der er fremmede/ fjender og skal slås ud og ekspederes ud og hvem der ikke er. Alle disse celler skal fungere optimalt for at tackle sygdom.

Forskere har opdaget.

Forskere har  analyseret blodprøver før Corona og 6 måneder efter Coronasmitte. Alle prøver viser, at der er et forhøjet antistof niveau i kroppen. Det påvirker hele dig og kan give andre symptomer – fra inflammationer, som kan give bl.a. smerter til i værste tilfælde føre til autoimmune sygdomme.

Som et stort orkester.

Som jeg ser det, er vi og vores krop ”et stort orkester”, hvor alt skal spille i takt for, at vi kan blive og være raske. Så stress og et overbelastet eller ikke balanceret immunforsvar giver symptomer på mange fronter, såsom

 • inflammation og smerter
 • søvnproblemer
 • vejrtrækningsproblemer
 • hovedpiner
 • balanceproblemer
 • hjernetåger
 • træthed
 • og rigtig meget andet.

Ja, det er Corona senfølger.

Ja, der er mange stressfaktorer

så som diverse symptomer og smerter, fravær fra arbejde, ikke vide om man bliver rask igen, ikke have kræfter til f.eks. familien især børn og meget andet.

Alt dette skaber bekymringer, tankemylder og andre gængse stress symptomer, som skaber mere stress i kroppen = påvirkning af immun system, hormonsystem, nervesystem, hvilket igen påvirker alt andet i din krop. Billedligt, så påvirkes hele orkestret og spiller slet ikke den oprindelige melodi.

Derfor ser jeg stress, som et vigtigt område at gøre noget ved og du kan gøre noget.

Stress kan arbejdes med på mange måder.

Personligt har jeg brugt nogle stressreduktionsøvelser samt været bevidst om valg af aktiviteter og varighed af disse. Ladet krop og hoved få ro, hvile og prioriteret, hvad mine pauser skulle bruges til som nærede mig.

Været bevidst om at forvalte min energi hensigtsmæssigt samt styrke min energi og balancere mit immun system.

Nogle af disse øvelser vil jeg dele med dig i denne guide.

“Videoguide til Stressreduktion for Coronaramte.”

så du selv kan arbejde med dit nervesystem/ dit stress niveau.

Du modtager den ganske uforpligtende, ja ok, en mailadresse til at sende den til og dermed også tilmelding til mit mailliste.

Kommentarer fra andre, der har prøvet disse teknikker, er næsten samstemmende – ”Det giver ro og mere overskud.”

Ja tak, jeg vil gerne modtage “Videoguiden l Stressreduktion for Coronaramte.”

Læs om din mulighed for min hjælp Forløb for Covidramte Akut, i restituering eller med senfølger.