Laver du nogle af disse brølere?  

 

Du prøver at tænke dig ud af dine problemer.“Man kan ikke løse et problem med samme bevidsthed, som man skabte det.” Albert Einstein.

Du lader dig styre af ydre omstændigheder. – Du overlader ubevidst andre ansvaret for dig og dit liv.

Du overhører din krops signaler. – Din krop vil rigtig gerne lyttes til, så du kan vælge ud fra din dybeste sandhed.

Du tror ikke, at du kan ændre dine problemer uden at vælge personer fra i dit liv eks. blive skilt, slå op med kæresten, sige dit job op, bryde med venner …. Dermed ikke være sagt, at der ikke kan være personer, som ikke skal være en del af dit liv, som skal vælges fra.

Du gør andres meninger og holdninger vigtigere end dine egne, du tager ikke stilling til dine egne holdninger og meninger. – Du mindsker eller mister din egen identitet.

Du bliver fanget af dine følelser, måske endda uden at være bevidst om, at det sker. – Dine følelser skaber din adfærd, de skabes af tidligere oplevelser, som vækkes og du reagerer pr. automatik, du skaber gentagelser af både tanke- og handlemønstre. Dermed får du samme resultat, som du tidligere fik.

Du er empatisk uden at være bevidst om, hvornår du tager ansvar for andres følelser. – Når du tager ansvar for andres følelser, tanker og meninger, ser du ikke klart og kan nemt blive offer, redder eller forfølger.  Du fratager måske endda andre den læreproces de har behov for.

Du gentager din familiehistorie. – Ja, familiehistorien ligger godt forankret i dit inderste – du kan vælge noget andet – blive mønsterbryderen

 

Psst – de stjæler alle din trivsel og livsglæde, din værens tilstand, din indre ro og balance, de skaber stress, angst, depression, fysiske såvel som psykiske smerter/ symptomer.

 

Du kan undgå dem …

ved at blive mere bevidst om dine tanke- og handlemønstre samt hvad der ligger bag.

ved at lære noget om baggrunden for disse brølere.

ved at lære enkle bevidstheds-, spørge- og frigørelsesteknikker.

 

Jeg har flere tilbud til dig, der ønsker at finde din indre sandhed og leve derfra

Hold øje med events

Tilmeld dig Nyhedsbrev og hold dig underrettet.

Diverse forløb 

Mit allernyeste forløb

12 uger forløb især til dig med stress, angst og depression.

”Genfind trivsel og livsglæde med BodyTalk og MindfulMindLiving.”