Hvad er vaner egentlig?

Vaner er blot gentagelser af adfærd – nogle hensigtsmæssige andre ikke.

I din hjerne er der ikke gode eller dårlige vaner, det hele handler om, hvilket udbytte der er af at lade vanen styre.

Der er vaner, som er rigtig smarte at have og benytte sig af, fordi det mindsker forbruget af energi på at skulle tænke hele tiden.

Eks. Tænk, hvis du hver dag skulle lære at børste tænder, smøre mad, spise med kniv og gaffel, snøre dine sko – ja, forsæt selv. Det ville tage meget energi og fokus fra andet, ikke sandt.

De sparer på hjerneenergi, sørger for sikkerhed, overlevelse, er skabende, løser problemer.

Dine vaner er ikke din skæbne.

Når vanen tager styringen, stopper din hjerne med at deltage i beslutningsrunden. Hjernen ”slukker” for din dagsbedvidsthed – og dermed muligheden for at vælge bevidst – i forhold til den aktuelle situation og kan dermed flytte fokus til noget andet.

Kender du oplevelsen af, ikke helt at være tilstede i det du er i gang med? Have følelsen af at være styret af et eller andet, det kan være disse vanestyringer, som arbejder på det ubevidste plan.

Så med mindre du bevidst om vanen – eller du finder nye rutiner – så vil mønsteret udfolde sig automatisk.

Vaner er kraftfulde.

De kan dukke op ubevidst eller kan blive brugt med fuldt overlæg. De viser sig ofte uden din tilladelse – rent automatisk, de kan ændres ved bevidsthed og skabe bevidsthed om de enkelte dele og dermed skabe forandring.

De former dit liv meget mere end du er klar over – de er stærke, faktisk kan de få din hjerne til at tilpasse sig eller lytte til dem og afvise alle alt andet, selv sund fornuft.

Vanerne skabes

Din vanesoftware er præ-installeret fra undfangelsen, de er med fra Mor og Far, som igen har deres med fra deres forældre. Rent faktisk bærer du præ-installeringer fra op imod 7 generationer i dine celler.

Derfor kan du opleve, at du virkelig prøver at ændre den vane, du ikke er så tilfreds med; men ikke kan slippe den helt.

De formende år

Fra din fødsel til ca. 7 år operer dit sind på en frekvens, som ligner hypnose (en alfa frekvens) du modtager og opsuger, som en svamp fra omgivelser, føjer til de præ-installerede programmer og starter eller tænder dem om du vil. Det bliver til dit billede af livet, din verden, din drejebog for kropsind komplekset.

Vanerne er skabt og tager over.

Du har 2 sind, 2 bevidstheder, der er hovedaktører i dit liv.Styret af vaner, gamle hukommelser, gamle oplevelser

Det ene er den kreative skabende dagsbevidsthed, som lærer ved at modtage informationer og bevidst træffe valg ud fra dette – i samråd med hele kropsindet og ”3 hjerne komplekset” – og skabe det, der er optimalt for dig.

Det andet er vanernes bevidsthed – underbevidstheden, med programmer der styrer 95-98% af dit liv, dine adfærdsmønstre, den gør modstand mod forandringer, den tilsidesætter dagsbevidstheden. Den kan ikke bare tage en ”kold tyrker”, den har brug for at få erstattet gamle rutiner med nye hensigtsmæssige tanke – og adfærdsmønstre -rutiner,vaner.

Har du prøvet at træffe en beslutning om en vane, der skal ændres, for så at opdage, at du ”falder i” igen. Eller at det er rigtig svært at holde fast i de nye beslutninger?

Du kan sammenligne disse programmer med softwaren på din PC, nogle hæmmer funktionen og andre fungerer bare. Der er programmer med virus på, det er dem der hæmmer en optimal funktion.

Med BodyTalk er det muligt at ”afinstallere” den nedarvede del og reinstallere en bedre og mere hensigtsmæssig vane – slette virussen og opdatere.

Eks. Jeg blev kontaktet af en pige som havde tabt op imod 40 kilo og holdt sit vægttab over flere år; så oplever hun at hun pludselig får trang til at overspise igen og starte sin sukkerafhængighed op igen.

Det er en daglig kamp for hende. I indledende samtale spørger jeg ind til afhængighedsforhold i familien, alkohol, stoffer, medicin. Det har hun ingen kendskab til i nærmeste familie.

Det viser sig i testen, at der faktisk ude i 2. og 3. generation på hendes mors side var en alkoholiker og i 2. generation på farens siden var en, der havde været plaget af mange smerter og derfor havde et stort forbrug af medicin. Blandt andet det havde givet grundlag for hendes blodsukker ubalancer, overspisning og overvægt.

Efter behandlingen kikkede hun på mig og sagde: ”Hold da op jeg vidste slet ikke disse ting. Kan bare mærke, at nu er jeg på ”plads” igen og skal ikke slås for at holde vægten.”

Vi aftalte lige et tjek op efter 3 uger, da der lige er ” et lag mere”, der skal arbejdes med i forhold til emnet. Da hun kommer, siger hun: ”Det er altså vildt, jeg var hjemme og spørge min Mor og Far – de kunne bekræfte, det du havde fået frem i testen. Det er altså vildt. Og jeg har bare haft det rigtig fint, ingen overspisning, ingen kamp. Glæder mig til hvad min krop vil fortælle i dag.”

 

Det nemme og det svære.

Alt i dit liv, som kommer let til dig og alt det du ”kæmper” med – er resultat af din software, dine programmer enten hensigtsmæssige eller ikke hensigtsmæssige (dem der er virus på).

Tilbage til software installationen – med BodyTalk støttes adfærdsændring ved, at adressere de underbevidste programmeringen, der kører dit liv ved at medtage overbevisninger, dine 5 sanser, cellerne, alle systemer i dig, følelser og kropsindets energi samt samspillet mellem og med de 3 hjerner. Den nye software (vaneprogrammerne) har støtte fra alle niveauer af kropsindet. Du kan sammenligne med en PC. hvor virusprogrammet opdager virussen udrenser den og reinstallerer grundinstallationen.

Din eminente hjerne.

Din hjerne er enormt fleksibel. Den ændrer sig gennem hele livet og udvikler sig på baggrund af oplevelser, læring og træning.

Denne enestående egenskab kaldes Neuroplasticitet. Det er sindets evne til at tilpasse sig øge den funktionelle kapacitet eller tillære nye adfærd ved at skabe nye neurale netværk- nye nerveforbindelser.

Fællestrækket for alle typer af nye nerveforbindelser, de nye netværk er, at de skal aktiveres. Det betyder, at der skal en impuls til for at sætte det i gang, jo flere gange det samme netværk aktiveres og bruges, jo bedre og mere effektive bliver de. Uanset og det er hensigtsmæssige eller ej. (Om de er rene eller har virus.)

Når en handling gentages bliver de følelsesmæssige, de kemiske og de sansende reaktioner, som er forbundet med adfærden, stærkere.

De bevirker bl.a. at en bestemt duft kan vække hukommelser hos dig. Vores døtre siger bl.a. når de dufter en bestemt afteshave ” Det var den Farfar brugte” og dermed vækkes så hukommelser/minder omkring deres Farfar.

Ja og sådan fungere det både for de gode hukommelser og oplevelser og for de ikke så gode. Når de ikke så rare hukommelser vækkes – ud  fra hvad der sanses via alle sanser – træder vanerne til og gamle tanke- og reaktionsmønstre tændes.

Hjernen dømmer oplevelsen og beslutter, om der er en fordel i at lade vanen tage styringen. Med BodyTalk arbejdes netop med at finde disse ikke altid hensigtsmæssige netværksforbindelser samt skabe nogle mere hensigtsmæssige forbindelser.

Vaners skjulte formel:

Når jeg sanser det her, gør jeg som jeg plejer og får min ”belønning”.