Hvor ofte har du hørt denne udtalelse i forbindelse med traumer og oplevelser, der har skabt psykiske sår?

”Tiden læger alle sår, du skal bare have tid.”

Jeg reagerer, når nogle siger sådan om traumer og psykiske sår. Jeg har altid lyst til at råbe højt –

”Vel gør den ej!”

Jeg nøjes nu med at sige, at i min verden er det ikke korrekt. Ofte skaber det endnu større ”sår”, det skaber mange begrænsende overbevisninger og uhensigtsmæssige adfærdsmønstre.

Desuden alt efter omstændighederne, fortæller jeg, at jeg har mødt mange i min klinik, som har troet, at det var sandt. De har levet i mange år med traumer, de følelsesmæssige og fysiske påvirkninger og eftervirkninger, som traumerne har skabt.

Størsteparten af dem jeg har mødt, havde problemer med stress og havde enten fysiske eller psykiske symptomer. Nogle har rendt deres læge på dørene for at få svar på, hvad der egentlig er galt med dem og egentlig ikke fået væsentlig bedre.

For mig handler det om, at man ikke altid ser helheden bag symptomerne.

For nej, tiden heler ikke psykiske sår og traumer. Tiden hjælper dig til at få den eller de smertefulde oplevelser på afstand.

Du går videre i dit liv, du vælger muligvis bevidst eller ubevidst at skabe adfærdsmønstre, som dækker over den traumatiske smerte, men traumets smerte bliver flyttet til underbevidstheden og kroppen. Dermed lagres hukommelser og følelser i kroppen. Så sindet glemmer eller fortrænger traumet, men kroppen kan stadig huske det.

Næste gang lignende ”smerte” eller lignende situation opleves, bliver reaktionen den samme og lagres som sidst, indkapsles i underbevidsthed og krop, hvilke kan medføre fysiske såvel som psykiske symptomer/ sygdomme.

Jeg oplever hos mine kunder, at der hos rigtig mange ligger disse indkapslede traumer, små såvel som store.

Jeg kan kun råde til at få disse traumer healet. Nogle gange er disse traumer indkapslet godt dvs. for personen er det helt uden for bevidst hukommelse, dog reageres der ud fra disse ubevidste lag af hukommelser.

Hos de personer, som jeg har arbejdet med, er disse tidlige ofte barndoms traumer, for kroppen og kroppens reaktion lige så virkelig som var det lige sket.

Derfor siger jeg, at det er en stor løgn, at tiden læger alle traumer og de psykiske sår.

Det jeg godt kan lide ved, den måde jeg arbejder med disse traumer, er, at de skal ikke genopleves, det handler om at frigøre og transformere de dybe hukommelser.

Har du spørgsmål, er du velkommen til en ganske uforpligtende snak med mig.

Besvar mailen her skriv et tlf. nr. og ca. Tid, hvor jeg bedst kan træffe dig eller📲 på 23810628.

Du kan selv gøre noget

Du kan lære nogle enkle nemme og virkelig effektive teknikker, som du selv kan bruge i din hverdag til at arbejde med de overbevisninger og nogle af de følelsesmæssige udfordringer, som er skabt af det du har oplevet og som i dag kan hindre dig i at stå i din autentiske sandhed eller som jeg gerne siger ”I Dit Lys”  – stråle og være det.

Workshop: Vejen til Diamanten i dit Hjerte – din Sjæls stemme – Dit Lys