Den skjulte stress 3 af 3

Mit forrige indlæg om Lotte og hendes stress sluttede med

“Vil det så sige, at det er forkert at være engageret? At være begejstret? At ville andre det godt? At være hjælpsom?”

Mit svar er NEJ,

du må hellere end gerne være engageret og begejstret og ville andre det godt og være hjælpsom 🤩 – Det handler om, er at være i kontakt med dig selv, hvile i dig selv,

være obs på …

  • når du overskrider dine egne grænser.
  • hvornår du putter dig ind i en kasse for at passe ind.
  • hvor eller hvornår du tager ansvar for andre, som egentlig selv skal tage ansvaret og ja, er du meget empatisk og/eller meget sensitiv, så er det noget af det, “der går under radaren”. Du er ofte slet ikke opmærksom på det.

Det handler også om, hvorvidt du handler, som du gør, fordi det er rigtigt helt ind i hjertet eller om du måske handler (som Lotte gjorde) for at få accept og anerkendelse, for ikke at være i kontakt med dig selv, dine følelser, de dybe følelsesmæssige smerter, dine dybe overbevisninger. Kort sagt for ikke at vise ”hvem du, tror du er”

Det handler om at genskabe en rigtig god kontakt til dig selv, styrke dit selvværd.

Med et styrket selvværd, kan du komme ud af stress og forblive fri af stress fremover, fordi du hensigtsmæssigt kan takle de stresspåvirkninger, som vil opstå i dit liv.

Du bliver mere bevidst om at lytte til dig, mærke i dig, hvad der er rigtigt for dig og hvad du egentlig har behov for.

Kort sagt

Du skal hjem i dig selv. Du skal ikke hele tiden være ude i andre, sanse dem og tage ansvar for alt det du sanser, og dermed handle ud fra

  • hvad du tror, de har brug for,
  • hvad du tror, der er rigtigt for dem
  • hvordan du tror, de helst vil have, at du er.

Og en lille reminder. Lige så lidt som du kan gætte, hvad andre har brug for – der er meget stor risiko for, at du gætter forkert – kan andre ikke gætte, hvad du har brug for.

Det er kun dig, der ved det, så det handler om først selv at erkende, hvad du har brug for, hvad der er rigtigt for dig. Noget af vejen ud af stress er, at få det kommunikeret ud til andre med en accept af, at andre ikke altid kan møde dig i det. Og vide, at det ikke handler om dig, det er andres holdning.

For at passe på dig selv, skal du tage ansvar for dig, erkende dine følelser, værdsætte dig selv og sørge for bl.a. at tage pauser, alenetid – UDEN dårlig samvittighed.

Ja tak og nej tak – uden at gå i forklaringsmode.

Begynder du at forklare, skyder du dit selvværd ned. Du skal ikke på nogen måde retfærdiggøre dit valg. Du vælger det, fordi det føles rigtigt og godt for dig, lige på det tidspunkt du vælger det. I min verden er der ikke rigtige eller forkerte valg.

Bag stressen ligger følelser, som ikke er set, erkendt og sat fri.

Følelser er energi og har forskellig frekvens.

De gemte følelsers energifrekvens fastlåses i din krop, det påvirker alle dele af dig, det giver fysiske symptomer og værst af alt er, at det kan skabe en mur omkring dit hjerte.

Denne mur hindrer dig i at have forbindelse med din indre visdom, din egen healende energi og ikke mindst forringes muligheden for at skabe forandring.

Jo mere, der gemmes væk, jo mere energi skal der bruges på at undgå at mærke, hvilke følelser, der er gemt af vejen. Forestil dig din indre kontrollant (egoet) og dit nervesystem være på vagt hele tiden. Den energi man bruger på at undgå at mærke sine følelser, skaber et psykisk underskud, som gør det svært at kunne håndtere flere krav fra omverden, de forandringer, som uvægerligt sker i vores liv

Eks. Du har på et tidspunkt over kortere eller længere tid oplevet et eller andet, som du ikke har fået bearbejdet eller handlet hensigtsmæssigt på. Følelserne fylder, det gør ondt, det er ubehageligt, du parkerer dem og situationen i ”det-ser-vi-på-senere-kassen”. Så sker det igen du oplever noget, der minder om det, det vækker det du gemte i ”det-ser-vi-på-senere-kassen” og så ryger det hele i kassen igen. Ubevidst bruger du rigtig megen energi på at holde låget på kassen lukket for at undgå at mærke de følelser, der er gemt af vejen.

 

Einstein sagde.

”Du kan ikke løse et problem fra samme tankegang, som skabte det.”

Så ja, i bund og grund kan du komme ud af stress ved at blive meget mere bevidst om bl.a. dine følelser, tanke- og adfærdsmønstre. Blive bevidst om, om dine valg er hensigtsmæssige eller stressskabende.

Igennem sit forløb hos mig, blev Lotte meget mere bevidst om sine adfærdsmønstre og fik transformeret de dybtliggende overbevisninger og følelsesmæssige fastlåsninger, som egentlig var årsagen til Lottes stress.

Hun sagde faktisk på et tidspunkt i  forløbet: “Det føles som at komme ud af et fængsel. Et fængsel som jeg jo egentlig selv har skabt. Det  var jeg bare slet ikke klar over.”  og ja vi er selv “både låsen og nøglen”.

Kan du nikke genkendende til noget i denne beskrivelse?

Vil du ud af “fængslet” – finde nøglen igen og lukke dig selv ud?

Så kan det være, at jeg er den, der skal støtte dig på rejsen med at få frigjort fastlåsningerne og reducere din stress?Traumer, slip begrænsninger

Lad os tage en snak og finde ud af, om vi skal arbejde sammen om din rejse ud af “dit fængsel”, ud af stress og fastlåste følelser og ind i glæde og din indre sandhed.

Ja tak jeg vil gerne have en snak med dig.

Tak for at du var med helt til nu. Tak for i dag og tak for dig,

HUSK at uden dig ville verden ikke være den samme. ❤️