Vi er generelt hurtige til at gøre noget rigtigt eller forkert.

Hvad nu hvis det ikke er ”rigtig eller forkert” at være sensitiv?

Hvis du er bare lidt ekstra sensitiv, så kan du nok genkende noget i beskrivelsen herunder.

Som sensitiv har du flere følsomme antenner, hvilket gør, at du lægger mærke til flere ting. Det kan beskrives med, at du ser eller opfanger flere nuancer end naboen, partneren eller andre ser eller opfanger.

Du kan have en god evne

til at tænke, analysere, filosofere og reflektere mere og dybere over tingene. Det giver ofte en rigere indre verden med rigtig god selvindsigt, mange ekstra sensitive har en naturlig interesse for personlig og åndelig udvikling.

Du har muligvis også en større forståelse og empati, bunden i en naturlig interesse for andre og skaber gode og kærlige relationer.

Udfordringer som særlig sensitiv.

Denne ekstra følsomhed kan også være en udfordring. Alt efter, hvordan du, tackler de udfordringer du kommer i, på baggrund af, hvordan du opfatter og tolker, det du oplever, det du sanser.

Du tror måske ofte, at det, der sker, har noget med dig at gøre og får dermed tolket situationen, det du sanser ud fra dine dybeste overbevisninger.

Du kender måske også det med at fokusere og tænke på ting, som andre overhovedet ikke registrerer eller ting, som de måske ser som bagateller.

Du har måske også fået kommentarer som

”Det skal du ikke tage det så tungt.”

”Du er da også så følsom.”

”Du overreagerer da også altid.”

”Det må du lære at være ligeglad med.”

Ja, du kan måske selv komme på flere.

Det fører så for manges vedkommende til endnu engang at stå med følelser, som at være forkert, være anderledes etc. Og ja, det bliver så desværre mange gange til, at man også ser og dømmer sig selv som værende forkert, for følsom og som jeg i hvert tilfælde har oplevet, ikke følt at jeg blev forstået, ikke anerkendt og respekteret og ”konklusionen” blev i dybeste rod, at jeg ikke var elsket, som den jeg var.

 

Ofte hører jeg sensitive sige, at de ikke føler sig så robuste som mange andre.

Når jeg i min Klinik har arbejdet med disse ”ikke robuste”, viser det sig, at de lige siden, de var helt små har følt sig forkerte og har forsøgt at leve op til andre ved at være som dem og det de forventede – det har ført til, at de overhører sig selv, deres behov og grænser.

Det er en ganske ”naturlig” reaktion, at vi forsøger at tilpasse os, baseret på de basale behov for omsorg, mad, tryghed etc., en basal frygt for ikke at overleve, blive udstødt af flokken. Nogles bagage, forhistorie og oplevelser er større end andres og den naturlige frigørelse og finde sin egen sandhed er begrænset.

Nogle gange får jeg faktisk et billede af det lille barn, der står og suger alle andres følelser, tanker og meninger til sig og prøver at forstå dem, der er omkring det, det begynder at leve de andres tanker, følelser og meninger – jeg plejer at sige, at de identificerer sig med og kopierer – og dermed mister de kontakten til deres egen essentielle sandhed.

Netop derfor har mange ekstra sensitive ofte problemer med at sætte sunde grænser både for sig selv og for andre, muligvis fordi de ikke er bevidste om det før, grænserne er overskredet.

Jeg hører ofte udsagn som

”Hvis jeg gør noget godt for mig, får jeg dårlig samvittighed og ofte skyldfølelse.”

”Hvis jeg siger fra, har jeg det skidt bagefter og tænker på, hvad den eller dem jeg har sagt fra overfor mon tænker, så det er tit nemmere at lade være.”

”Hvis jeg vælger for mig, risikerer jeg at blive afvist eller forladt.”

Alle disse udsagn er skabt ud fra oplevelser tidligere, ofte indenfor de første 5-6  år af ens liv, hvor de bl.a. har fået at vide, at de er egoistiske og skal skamme sig eller er skyld i at andre ”lider” eller rent faktisk er blevet ladt alene, straffet, afvist rent fysisk og følelsesmæssigt.

Dine tanker styrer dig.

Nogle gange er dine tanker allerede i gang med at ”regne” ud, hvordan andre vil reagere i en given situation. Ofte er det forventningerne til andres reaktion, som har farvet hele dit indre billede af situationen næsten inden den er sat i gang, så du ser nærmest igennem farvede briller og får bekræftet dine forventninger. Det du ikke ser, er at der er mange andre reaktioner også, dine farvede briller filtrerer indtrykkene.

Min egen erfaring og erfaringer fra min klinik er, at det er muligt at både ”afkode” de dybeste overbevisninger og skabe nogle nye mere hensigtsmæssige tanke- og reaktionsmønstre og dermed kunne finde og bruge styrken i sin Ekstra Sensitivitet – og i stedet være (jeg lærte et nyt ord forleden – et superord) – SANSESTÆRK.

Meld dig til mit Nyhedsbrev og få oplysninger om de workshops og kurser, jeg tilbyder til dig der gerne vil finde styrken i din sensitivitet.

  Ja tak jeg vil gerne høre nyt fra dig. 

 

 

Jeg vender tilbage med mere om dette, synes jeg fantastiske emne.