Stress er ikke en sygdom!!!   – Selvom det benævnes som en folkesygdom, fordi rigtig mange har stresssymptomer.

Stresssymptomer fortæller dig, at du i for lang tid har truffet valg ofte ubevidste, som ikke er i harmoni med din inderste kerne, din essentielle energi.

Den inderste kerne

Forestil dig en Diamant – det er dig som nyfødt med din essentielle energi- din sandhed og viden om helhed i dig, når alt i dig er i samspil og fungerer optimalt.

Ja, så begynder livet i denne verden 😊

I livet skabes Tankemønstrene, overbevisningerne, ud fra det du oplever, sanser og kopierer fra ”dine læremestre” -primært forældre men også andre omkring. Det bliver til etiketter, som sætter sig på Diamanten og dækker mere og mere. Det farver dit liv, du ser og oplever verden igennem disse filtre, så du får bekræftet, at dine overbevisninger er ”rigtige”.

De første år af dit liv, er dit primære sprog, sansesproget. Du ”undersøger” verden omkring dig og lærer, hvordan det er at være her i verden. Du sanser og lagrer disse hukommelser.

Fra stress til indre ro

Einstein sagde ”Man kan ikke løse et problem med den samme bevidsthed, som skabte det.”

Jeg tilføjer ” Hvis vi tænker, som vi altid har tænkt, får vi samme resultat, som vi altid har fået.”

Kære Læser, nu tænker du måske, ”Ændre mine tanker og overbevisninger kan det overhovedet lade sig gøre?  – Det har jeg da prøvet 1000vis af gange.”

Ja, det er muligt at ændre overbevisninger og tanker, at mindske stress og få indre ro og overskud i livet igen.

Det er muligt at skabe forandringer.

Det kan gøres ved en større bevidsthed om tanker, følelser og adfærd samt nogle enkle øvelser og teknikker, der kan implementeres i hverdagen.

Og nej, du skal ikke analysere alting ned i mindste detalje.

Vær nysgerrig

Det kræver en nysgerrighed, villighed til at se og erkende, de overbevisninger du reagerer fra. Tillad dig at se og erkende uden at dømme, blot se og erkende for dermed at kunne transformere fastlåste følelser og mønstre, det være sig tanke- såvel som adfærdsmønstre. Dermed skabes et liv i større balance med din indre sandhed, din essentielle energi

Ved at dømme skaber vi mere stress, vi låser og lukker for at være i kontakt med alt af os, for at undgå det vi dømmer.

Bevidsthedsniveauer

Grunden til, at det er svært at ændre tankemønstrene, er disse bevidsthedsniveauer.

Bevidstheds niveauerDagsbevidsthed er det du ”kender”, har en bevidsthed om og kan italesætte.

Det underbevidste, det ubevidste og cellebevidste er det, der ligger dybest i os og det, der rummer årsagen til fastlåsninger, uhentsigtsmæssige valg og ikke mindst udvikling af stresssymptomer.

En stor del af dette er ofte ubevidst og er det, der virkelig aktiverer dine følelser.

Gerdas eksempel

Gerda vil gerne have hjælp, fordi hun har det rigtig svært i relationer, især mandlige. Forhold går i stykker ret hurtigt, hun føler ikke, hun kan stole på mænd, er dog træt af det, ønsker ikke at være alene resten af sit liv.

Derudover er, der en del stress, som skaber bl.a. søvnproblemer og en rastløshed, uro i kroppen. Desuden har hun en adfærd med at skulle kontrollere alt og alle, både sig selv og andre, som hun egentlig er træt af men har svært ved at slippe.

Da jeg i vores indledende samtale spørger til barndomshjemmet, har det været en fantastisk barndom. Gerda kan ikke huske så meget fra den tid andet end, at alt var godt.

Den ubevidste frygt dukkede op

I løbet af Gerdas første session kommer der bl.a. en dyb frygt, som gerne vil ses og frisættes. Der er en fastlåsning, som vi skal forbinde til og skal hente viden om, da Gerda er ca. 3 år gammel.

Gerda kan ikke huske noget fra den tid,  hun kan dog mærke, at hun nærmest bliver stiv i kroppen, nærmest ”fryser fast”.

Hukommelserne, der ligger her, er, at Gerda oplever sin fars eksplosive vredesudbrud overfor moren, som blive bange/ rædselsslagen, moren er bange for, hvad faren kan finde på. Det er ikke en side af ham, hun har set før.

Gerda sanser morens frygt og den sætter sig i Gerdas nervesystem. Jeg spørger Gerda, om hun kan mærke, hvor denne frygt sidder. Ja, der er faktisk flere steder i kroppen bl.a. i maven og omkring hjertet.

Gerda fortæller desuden, at hun har haft en partner, som reagerede med enorm vrede og hun kan genkende denne ”frysen fast” fornemmelse/ følelse.

Transformationsøvelse

Vi laver en øvelse, hvor Gerda frisætter alle hukommelser også dem fra lignende oplevelse, som har gentaget sig mange gange, siden hun var barn.

Efter denne øvelse siger Gerda ”Sikken en lettelse i min krop. Nu kan jeg godt forstå, hvorfor min mor har reageret og også i dag reagerer, som hun gør, når nogle bliver vrede eller blot der er antydning af det. Og ja, jeg kan i den grad se, hvorfor jeg har det svært med mandlige relationer, jeg er jo på vagt hele tiden.”

Da Gerda kommer til næste session, fortæller hun, at det har givet hende en fantastisk ro og lidt grinende siger hun ”Jeg var slet ikke klar over, hvor meget jeg var på overarbejde hele tiden og skulle undgå alt det, der kunne vække denne dybe frygt. Passe ind, kontrollere andre og mig selv, være på forkant altid. Ikke noget at sige til, at jeg ar haft svært ved at sove. Jeg sover godt nu.”

Til en senere session fortæller Gerda, at hun nu er i et nyt forhold, hvor hun stortrives.

 

Er du interesseret i at finde ud af, om jeg er den, der kan hjælpe dig ud af Stresssymptomer eller andet.

 

Ja tak jeg vil gerne have svar på nogle spørgsmål