Angst, angst terapi, angst hjælp

 

Angst – der er en bagvedliggende årsag

Angst er en følelse af voldsomt fysisk ubehag, som i sin natur er designet til at få dig til at reagere på et splitsekund og bevæge dig ud af en farlig situation for at overleve.

Angst kommer ikke af sig selv. Angst opstår altid af noget, dvs. det udvikles på baggrund af noget andet og dybere. Alle adfærdsmønstre og angsttilstande, trækker spor tilbage til opvæksten, de første 5-6 år samt den genetiske arv.

Årsagen til angst ligger meget dybt i din hukommelse. Meget af hukommelsen ligger på et underbevidst og ubevidst plan i dig, hvilket gør det svært at tænke dig ud af angsten.  Du har haft nogle oplevelser, hvor du har følt, at det var livstruende for dig. Disse oplevelser har skabt nogle tankemønstre, som er grundlaget for dine reaktioner.

Din krop husker det hele – også selvom du ikke kan huske situationen/ situationerne.

Angst  – de dybereliggende hukommelser.

De dybereliggende hukommelser, de oplevelser du har haft, har medført følelser af mindreværd, lavt selvværd, utilstrækkelighed, usikkerhed og nervøsitet, skyld, skam, ensomhed, angst for hvad andre tænker om dig, angst for at andre kan se, at du har angst, angst for at blive forladt, at være forkert, magtesløshed, ikke at kunne vælge, at være truet, at være overset, at være uønsket mfl.

Det har så igen skabt adfærdsmønstre – for at undgå at mærke disse dybtliggende oplevelser og følelser. Disse mønstre er uhensigtsmæssige for dig og skaber stress og angst.

Disse oplevelser og skabte mønstre er blevet grundlaget for den Automatiske reaktion, som foregår, når du påvirkes af ydre stimuli.

 

Angst er et livsvilkår

Angst er et livsvilkår, der ikke kan undgås. Angst er en del af vores dybtliggende kæmp, flygt eller frys reaktion, den dybeste overlevelsesmekanisme i os alle. For at komme af med angst, handler det om at frigøre alle fejltolkningerne, de dybere hukommelser, som udløser angst. Så du kan agere mere hensigtsmæssigt.

Så uanset om du har problemer med …

  • Præstationsangst – Eksamensangst behandling. Oftest uro i krop, ondt i maven inden en præstation.
  • Socialangst behandling. Ofte giver det en manglende lyst til at være i større selskaber på grund af angst for mange mennesker.
  • Angsten for angsten behandling. Opstår ofte fordi man er bange for, at angsten dukker op i en bestemt forbindelse.
  • Generaliseret angst behandling. Symptomerne er oftest milde, f.eks. en konstant følelse af bekymring, ængstelse, rastløshed eller uro – tit i forbindelse med depression.
  • Panikangst behandling.  Anfald kan være kortere eller længerevarende og med voldsomme symptomer.
  • Behandling af Fobier alle former. Bag enhver fobi ligger en tidligere oplevelse af frygt.
  • OCD behandling. Symptomerne er tvangstanker, tvangshandlinger eller ritualer.
  • Separationsangst behandling. Er ofte medvirkende til at nære relationer, forhold er svære at være i. Man er ofte bange for at miste eller blive forladt.
  • Dødsangst behandling. Barnet bliver bange, når det adskilles fra mor, og det er måske vores første møde med angsten. Forskere mener, at barnet ubevidst ligestiller den livsnødvendige mors fravær med døden, og at det hos voksne betyder, at døden bliver angstvækkende, fordi den forbindes med denne meget tidlige, overvældende og navnløse frygt for tilintetgørelse.

….gælder, at de bunder i en kombination af psykologiske, fysiske og genetiske faktorer – og at de oftest kan behandles med stor succes.

Angst – kroppens hukommelser og viden.

 

Når jeg behandler angst, uanset hvilket navn angsten har, inddrages alle faktorer følelser, tanker, kropslige symptomer og adfærd, hele Dig.

Ved behandling af angst med BodyTalk er det kroppen og dermed din dybe indre viden, som ved hjælp af en enkel muskeltest, fortæller hvad, der forårsager angsten, hvor der er blokeringer samt hvordan det kan frigøres, så kroppens optimale funktion kan genoprettes.

Du skal ikke ind og analysere og opleve det, der ligger til grund for angsten. Måske du får en viden om det, måske ikke.

Vi er alle forskellige og har alle vores unikke historie med, derfor er hver behandling også unik.

Udover at frigøre de dybe hukommelser, som ligger bag angsten samt de ofte nedarvede faktorer, som ligger i dine cellers hukommelse, genetableres kontakten til din indre sandhed, din essens. Kort sagt du bliver mere hel og i kontakt med dine indre værdier.

 

 

Behandling af din angst – vil give dig mulighed for.

 

At få mere livsglæde og større livskvalitet.

At gøre dig fri af begrænsende tanke- og handlemønstre.

At gøre dig fri af gamle traumer og nogle gange ukendte traumer.

At træffe mere hensigtsmæssige valg.

At handle mere hensigtsmæssigt.

At blive bedre til håndtering af angst.

At bryde den genetiske arv – angst kan spores flere generationer tilbage.

At være mere tilstede i nuet. (Angst hindre dig i at være fuldt og helt tilstede her og nu.)

At blive mere bevidst om, hvordan du kan håndtere den daglige stress, som kan udløse angst. En stress, som er et livsvilkår for alle i større eller mindre grad.

At have mere overskud i din hverdag.

At skabe det liv du ønsker dig.

Se mere om behandling her.

Jeg har spørgsmål og vil gerne kontaktes.