Nogen gange – når jeg bliver spurgt om, hvad jeg laver og jeg svarer: ”Jeg hjælper børn og voksne med at skabe varige forandringer i deres liv, ved at frigøre uhensigtsmæssige programmeringer, som er opstået af tidligere oplevelser, oftest tilbage i de første 5-6 år af livet.” –  mødes jeg med kommentarer som

fortiden følger med, traumer, innerpeace.dk

 • Fortid er fortid og skal da bare glemmes.
 • Det er da ikke nødvendigt med det navlepilleri.
 • Hvorfor ikke bare lade fortid være fortid.
 • Er det nu også nødvendigt.
 • De kan da bare tage sig sammen.

Mit svar er ofte i første omgang et spørgsmål (alt efter personen) som –

 • ”Har du vaner, du er træt af og har prøvet at ændre, men er faldet tilbage i igen?”-
 • ”Har du problemer med job, forhold, økonomi, helbred eller andet?” –
 • ”Oplever du situationer, hvor du tænker – øv nu skete det igen?” –
 • ”Oplever du stress i dit liv?” –
 • ”Har du fysiske eller psykiske symptomer?”-
 • ”Har du fået at vide eller tænker du, det må jeg bare lære at leve med?”

Jeg vil gerne vide mere allerede nu.

Svarer vedkommende bekræftende på et af disse spørgsmål, så fortæller jeg om de teorier jeg arbejder ud fra.

De teorier jeg arbejder ud fra er

Fortiden følger med – din krop husker alt, hvad du har oplevet. 

Din historie sidder i din krop. De oplevelser du har haft og især dem, hvor du har følt dig truet på din tryghed, din sikkerhed, din overlevelse, har skabt dit billede af verden og af dig selv.

Fortiden følger med og bliver til fundamentet for dit liv, dine tanke- og adfærdsmønstre.

Fundamentet er skabt i løbet af dine første 5-6 år – så er det egentlig blot gentagelser herefter. Du vil prøve at undgå smerten – følelserne fra de mest traumatiske oplevelser. Det kan være kortvarige, længerevarende eller gentagende oplevelser du har haft.

Du udvikler Automatisk adfærd – Din Autopilot tager styringen.

Enten kæmper du –  bruger rigtig meget energi på at fornægte eller undertrykke, ikke erkende oplevelsen, tillader dig ikke at mærke dig selv.

Eller du flygter –  du fokuserer på alt andet, bliver meget opmærksom på alt omkring dig, dulmer med en afhængighed. Jeg oplever nogle gange personer, som nærmest ikke er tilstede i deres krop.

Eller du “besvimer” bliver handlingslammet –  føler at være styret eller kontrolleret.

Du oplever, at du gør alt, hvad du kan, for at få ændret det du ikke synes fungerer. Du har prøvet rigtig mange forskellige behandlingsformer og værktøjer.

Problemet er, at du rent kognitivt ikke kan finde ind til kernen, fordi størsteparten af de dybereliggende hukommelser, har du ikke en klar bevidsthed om, derfor er det svært at skabe den dybe varige forandring.  Det er den dybe kerne der skal findes og frigøres.

 

Fortiden følger med og her er kernen, den dybereliggende årsag.

Som en sagde til mig efter en behandling:” Det er, som i bylden, der skal ”byldemor” væk, før bylden går væk.”

Netop med mine BodyTalk behandlinger arbejdes der ind til ”byldemor” som frigøres, så den ikke bliver ved at skabe ”infektion”.

Det er sjældent, det du ved bevidst, der er årsagen. Din krop ved, hvad årsagen til dit problem er og får med mine behandlinger mulighed for at komme til orde og give slip på disse dybe hukommelser, beslutninger og konklusioner. Dermed genskabes en optimal kommunikation mellem alle dele i dig, så du igen kan fungere optimalt.

Jeg vil gerne vide mere.