En af de største udfordringer

For ekstra sensitive personer er en af de største udfordringer, at de oftere og hurtigere bliver overaktiverede og udmattede. De fyldes Tankemylderhurtigt op af samvær, samtaler, indtryk og oplevelser, de sanser alle detaljer.

Det som for nogle er en smal sag at være i, er for den sensitive stærkt stimulerende og de bliver faktisk nemt overstimuleret.

For de fleste har det været aktuelt hele livet,

det bliver dog tydeligere med tiden, og tærer lidt mere på energien end tidligere, der er ikke de samme mængder af overskud og energi som tidligere.

Et er at alderen kan gøre sit, noget andet er billedligt, at stå og fylde mere og mere ikke nærende energi i sig, uden at være klar over, hvordan det kan ændres. Ikke få lyttet til den indre stemme, som fortæller, at nu er det tid at stoppe op og holde en pause, gå for sig selv, komme lidt væk fra de mange stimuli. Ofte kan det bare være kort tid, der er brug for. Til sidst er det som at drukne i et stort hav af følelser, tanker, meninger, sanseindtryk og være mindre og mindre i kontakt med ens egen autentiske sandhed. Kan du genkende noget af det?

Når tanker, overbevisninger og adfærdsmønstre tager over.

Når vi ikke er i kontakt med vores egen autentiske sandhed, så bliver det vores overbevisninger (tanke- og adfærdsmønstre) som tager styringen og gæt, hvad der aktiverer dem. Rigtig – det gør det vi sanser og så kører gentagelserne og dermed oplevelsen af, at det er umuligt at ændre tingene.

Det kan jeg så fra personlige og 20 års behandler erfaring, fortælle dig, at det er muligt at skabe forandring.

Her spiller opvæksten ind, da vi alle i opvæksten lærer, hvordan vi takler, det vi oplever, bruger vores styrker, klart også der, hvor vi opbygger vores selvbillede – som også er vores dybe overbevisninger. Så netop at få taget spadestikket dybere og få frigjort de dybeste og ofte ubevidste overbevisninger og adfærdsmønstre som blokerer vejen til din autentiske sandhed og valg.

Jeg fik en ekstra vinkel på.

Jeg vil  også sige for mig gav det en ekstra vinkel på, da jeg læste, at forskere har fundet ud af, at der er en biologisk forskel på særlig eller ekstra sensitive og andre. Det gav mig en oplevelse af, at rigtig mange brikker nu blev samlet i mit indre puslespil.  Jeg kunne se, hvordan hele den personlige udviklingsrejse fra angst, sorg og stress til der, hvor jeg er i dag, i bund og grund også har handlet om denne oversansning og et meget aktivt nervesystem.

Og ja, som jeg har skrevet i et indlæg tidligere, det er faktisk først gået op for mig for nyligt, at jeg har karaktertrækket særlig sensitiv.  DER MÅ GRINES – det er aldrig blevet italesat – det har jo altid været sådan og “som jeg har det, har alle andre det også”, troede jeg.

Jeg kalder det idag, at jeg er SANSESTÆRK.

En kær bekendt sagde en dag,

hvor vi talte om min “nylige” opdagelse: ” Det har jeg da altid været klar over. Jeg troede ,da du vidste det, derfor har jeg aldrig nævnt det.”

I dag er jeg meget bevidst om, hvor meget af det jeg føler og det, der sker i mig, er ”mit eget” eller noget af alt det jeg sanser uanset, hvor jeg er.

Som jeg ser det, handler det om for den ekstra sensitive at lære at tackle alle disse stimuli og få skabt en god forbindelse med sin egen indre styrke, finde de fantastiske kvaliteter, der netop ligger i at være sansestærk og bruge dem.

Jeg havde for noget tid siden i min klinik en ung kvinde, ekstrem sensitiv og hun fik, ud over sessioner hos mig, lært nogle enkle teknikker til at tackle alt det hun sansede og på den led, som hun sagde, lod sig fylde op af.

Hun kom efterfølgende og sagde: ” Det er første gang nogen sinde, at jeg i en diskussion med min mand har kunnet holde fast i mig selv og ikke begynde og undskylde for mine holdninger bagefter. Desuden kunne han ikke ramme mig med den efterfølgende surhed, jeg kunne lade den ligge hos ham. Det er så fedt.”

Har du lyst til en ganske uforpligtende aftale med mig er du velkommen til at kontakte mig.

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes.