Når personer med senfølger beretter om, hvordan de bliver mødt med udtalelser som

  • ”Du er vist bare doven.”
  • ”Det kan ikke være rigtigt, at du bare skal gå her og ikke lave noget.”
  • ”Det er bare en undskyldning for ikke at deltage i samværet.”
  • ”Er du sikker på, at du ikke bare overdriver eller er hypokonder?”
  • og ja du kender måske også nogle

Nogle har endda berettet om, at de har mødt det både i familie relationer, hos venner, kolleger, arbejdsgiver og endda hos fagpersoner.

Samt gode råd om,

at de blot skal tage sig sammen, træne noget mere og meget andet, som der for mange slet ikke er energi til. Laver de for meget eller glemmer pauserne, kommer regningen efterfølgende. Jeg har hørt en beskrive det som at blive slået tilbage til start.

Hvad med dig, kære læser, har du prøvet det? Enten i forhold til at have senfølger eller i andre situationer. Så ved du, hvordan det føles.

Forskere har 

for en del år siden frarådet ekstrem motion/ træning til personer, der er stress ramt. Det er direkte skadeligt.

Jeg ser hos personer med senfølger, at der er forhøjet stressreaktion i kroppen. Jeg har arbejdet med stress i mange år og ser utrolig mange lighedspunkter.

Ofte når jeg arbejder med personer med senfølger, tjekker jeg energi niveau, med udgangspunkt i at 10 er optimalt, ligger mange ved start af behandlingen på 3-4, så er der altså ikke meget at give af.

Coronasenfølger er ukendt land.

Ja, Coronasenfølger er noget, vi ikke har prøvet før dvs. vi ikke har noget kendskab til dem. Ingen viden om, hvordan vi skal tackle dem. Vores krop “kender” ikke virussen, hvilket har givet nogle voldsomme reaktioner hos nogle. For mig er der mange grunde til, at vi har så vidt forskellige reaktioner på smitte samt senfølger i forskellige grader.

Forskere er virkelig i gang med at samle viden. Der er faktisk mere end 250 symptomer, som er kategoriseret som senfølger.

Det bærer ved til et brændende bål.

Så ja, set ud fra mit perspektiv, så bærer disse oplevelser af ikke at blive taget alvorligt, lyttet til etc. blot ved til et bål, der brænder i forvejen. Et bål med afmagt, frygt for om man bliver rask igen, om man kan klare fremtiden, dårlig samvittighed, skyldfølelse og meget andet. En emotionel stress.

Det resulterer så også i, at den restitution, som gerne skulle få personen på benene igen, faktisk bremses, da det påvirker alle systemer i personen. Alle systemer er i forvejen energetisk ude af balance, blot nogle eksempler er immun-, nerve-, hormon-, organ- og muskel systemet. Der er meget mere, for vi er dejlig sammensat af en masse systemer, som i samarbejde holder os i gang – i live.

Når jeg arbejder med mine klienter, gælder det om at styrke både de svækkede systemer og balancere alt i forhold til hinanden samt styrke den mentale balance, hvilket hænger uløseligt sammen.

Jeg arbejder med energimedicin med behandlingssystemerne BodyTalk og BodyIntuitive.

Jeg arbejder ud fra, at den enkelte krop har en dyb medfødt viden om, hvordan den kan heale sig selv. Det bliver så slået ud af kurs, så kroppen skal hjælpes på rette kurs igen. Kroppen har også en viden om, hvor der er ubalancer, hvad der har skabt dem og hvordan der bedst kan skabes balance igen og dermed øge energiniveauet og støtte restitutionen.

Den korte udgave.

”Vi skal opløse blokeringer, have justeret alle systemer ind og opdateret og optimeret dem alle.”

Dine muligheder for behandling er

  • At komme fysisk i min Klinik i Svendborg.
  • At vi mødes online og dermed kan se hinanden.
  • At vi er i telefonkontakt med hinanden.
  • At jeg får dine oplysninger og laver en lydfil med din behandling som du så hører.

Og ja, det kan lade sig gøre, selvom du ikke kommer fysisk hos mig. Jeg har arbejdet med personer på distance både her i Danmark og i udlandet.

Til alle behandlinger laves der lydfil, som kan og for nogles vedkommende anbefales at høre gentagende gange. Der er oftest også enkle hjemmeøvelser, der gerne skal laves.

Kontakt for spørgsmål eller tidsbestilling

Du ønskes en dejlig dag.