Ikke nok med at tankerne tæller – de skaber også dit liv og påvirker andre.

Hukommelse, styring, kontrol

Hvilke uhensigtsmæssige tankemønstre bliver ved med at sabotere

  • dit liv
  • dine ønsker
  • din fremgang
  • din livsglæde

 

Lad mig starte med en lille historie fra mit eget liv.

Jeg oplevede noget rigtig godt og glædeligt – det boblede i mig og humøret var højt. Så lagde jeg lige pludseligt mærke til, at der kørte nogle tanker igennem mit hoved, ligesom en lille maskine, der står derinde og siger – ”Ja,ja , nu skal du jo ikke tro, det  vil vare  ved” – ”Det er nok bare lige nu.” – ”Det skal nok blive ødelagt igen.” – ”Vil jeg kunne klare det, det medfører?”  og flere i den dur.

Kan du se, hvad mine tanker var ved at skabe i min verden?

Ok, jeg begyndte at ”lege” med disse tanker, der jo virkelig kunne slå glæden ihjel i løbet af kort tid. Det første var at holde fast i, at det ”bare” var interessante synspunkter fra den lille ”overkontrollør” inde i mig.

Den er ikke ret køn, vil jeg bare lige sige – den er også blevet fyret mange gange- på mærkelig vis vågner den til dåd igen engang imellem. Jeg har med tiden erkendt, at det faktisk er for at gøre mig opmærksom på, at jeg har nogle ret uhensigtsmæssige overbevisninger dybt i mig.

Jeg stillede lidt spørgsmål som

Er disse tankemønstre købt eller kopieret fra andre? Ja eller Nej.-  Det handler ikke om at sætte navn på.

Er det sandt for mig? Hvad kan jeg ellers vælge? Alt der hindrer mig i at vælge og skabe lethed og glæde i mit liv. Det skal destrueres og afkodes – som når du lige kører et virusprogram på PC’en.

Størsteparten af vores tankemønstre har vi købt og kopieret fra omgivelserne. Det er som at få et spil eller et program fra andre og lægge ind på din egen PC – det kan være det ikke kører hensigtsmæssigt på din PC eller skaber virus eller malware.

 

Der gik lige nogle dage,

hvor glæden kom mere og mere tilstede igen. Pludselig oplever jeg det, som om der er en kamp i mig. Og igen fat med nogle spørgsmål og jeg finder faktisk ud af, at der er et meget gammelt tankemønster, der siger ”Jeg skal kæmpe ellers dør jeg.” 

Helt ærligt det var lige lidt af en mavepuster, fordi den egentlig var rigtig godt gemt i mit allerdybeste og styret derfra. Og ja, jeg har kæmpet for min overlevelse, det var tidligt i mit liv allerede før min fødsel – og det har sat dybe spor i mig.

Hov det skal ikke styre mit liv i dag?

– NEJ – så i gang med alle de gode værktøjer og muligheder jeg har for at gøre op med de dybe hukommelser og tankemønstre de har skabt.

Jeg har flere tilbud til dig, hvor du kan lære disse teknikker. 

Tanker er energi og du opfanger energi, du oplever verden omkring dig via alle dine sanser. Uanset om du er bevidste om det eller ej, en stor del foregår på det underbevidste og ubevidste plan af din bevidsthed.

Og alt efter, hvad du påvirkes af, handler ud fra tidligere oplevelser, hukommelser og overbevisninger, som har skabt de tanke- og adfærdsmønstre du har, (ca. 98% af tiden).

Du får rigtig mange input, og dermed sanser du rigtig meget. Du kan ikke omsætte eller forholde dig til det hele, så du har udviklet nogle filtre ud fra dine tidligere oplevelser. Disse filtre gør, at hjernen filtrerer, nærmest søger gentagelser eller rettere vælger ud fra, hvor der i forvejen er en overlevelses strategi, det er genkendeligt.

Kort sagt så vælger du ubevidst for at tiltrække eller undgå det, der vækker henholdsvis det, der er dejligt (nærende) og det, der er ubehageligt (ikke nærende).

Du genkender måske denne situation, du møder en person, du overhovedet ikke kender og alt i dig reagerer. Du begynder at føle dig forkert, ikke god nok, utryg eller andet. Det er som om alle alarmklokker ringer.

Det er ikke sikkert, at du når at registrere, hvad det sker, du reagerer bare.

Har du mulighed for at flytte dig, gør du muligvis det – alt efter, hvilke tanke- og adfærdsmønstre, der vækkes i dig.

Det andet scenarie er, at du ikke kan flytte dig, du kan være nødsaget til at være i dette møde.Hvad sker så, din krop larmer, reagerer stadig. Du undertrykker måske endda reaktionen fra din krop, det gør faktisk ofte, at den råber endnu højere. Første skridt er faktisk at erkende, at noget føles utrygt eller forkert, for dermed at kunne være mere tilstede i det, der er. Derudover at være bevidst om, hvad der sker, måske endda erkende, hvad der ligger bag hele din reaktion.  Jeg underviser i mange teknikker til dette.

Måske tænker du, det var da mærkeligt, at du reagerer sådan. Du kender ikke engang personen. Nej, men du har sanset en energi, du genkender måske blot en del af et ansigtstræk, en følelse  eller vedkommende dufter måske af noget, alt sammen vækker minder hos dig. Og ja, disse minder kan være ubehagelige, måske endda tangere til traumatiske, de kan vække følelser af skyld, sorg, savn, frygt eller andet, så derfor vil du og især din underbevidsthed prøve at undgå det.

Rent faktisk så er det dine tanker og følelser, der vækkes, tanker og følelser fra tidligere oplevelser, så du oplever egentlig bare gentagelser. Det der sker, er at du tolker og tackler situationen nærmest på Autopilot dvs. du gentager tanke og adfærdsmønstre.

Slutningen på dette scenarie kunne være, at du opdager, at det du tænkte og troede slet ikke blev aktuelt. Du opdager, at personen slet ikke svarer til dine første forventninger.

Det der også sker i dette eksempel, er at dine tanker skaber et energifelt eller om du vil signaler fra dig, som den anden person også sanser, så alt efter vedkommendes tanke- og adfærdsmønstre, er det det, der skaber jeres møde.

Du kan ikke altid vælge, hvad du påvirkes af, men du kan vælge, hvordan du tackler det.

Mange er slet ikke bevidste om, at den måde de agerer i verden på, oftest er det, de selv har oplevet i deres egen familie som barn. Så det er ofte tillært adfærd.

Ja, du er et produkt af det, du er kommet af, dine forældre og familien forud for dem, de projektioner du har oplevet fra omgivelserne. Det er blevet til dit billede af verden og af dig selv; det matcher måske ikke helt den dybe inderste sandhed i dig.

Lige såvel som dine tanker vækkes af det du sanser, gælder det også for andre. Det du siger, tænker eller tror om dig selv og andre skaber et energifelt, som de sanser.

Du har ikke ansvar for det folk udsætter dig for – men du har ansvar for din reaktion, hvordan du vælger at tolke og tackle det, som du udsættes for. Og klart, hvad du udsætter andre for.

Eks. En kvinde kommer i min klinik og fortæller, at flere personer i hendes omgangskreds får hende til at føle sig forkert. Vi taler om, at hun er bevidst om, at hun altid har kunnet føle, hvordan andre havde det. At hun altid har haft oplevelsen af, at det var hendes skyld, hvis andre ikke havde det godt, trivedes, var glade. Og med et stort grin siger hun ”Ja, ja, jeg skal redde hele verden.”

Hun får en behandling, hvor vi arbejder med nogle traumer, dybe hukommelser af at blive nedgjort, da hun var barn. Disse oplevelser gav hende en masse fastlåste overbevisninger, tanke- og adfærdsmønstre, som bl.a. at føle sig forkert og samtidig skabte det en dyb overbevisning om, at hun skulle prøve at hjælpe alle andre, for at bevise at hun var god nok, værd at elske og respektere.

Det hun tolkede efter, når hun var sammen med andre, var hendes dybeste hukommelser, så når hun sansede andres følelser/energi, røg hun ind i en tillært adfærd, hvor hun tog ansvar for deres følelser. Så samtidig med, at der i behandlingen blev arbejdet med barndommens traumer, fik hun værktøj med til i dagligdagen at skelne mellem, hvad der var hendes eget, og hvad der tilhørte andre, så hun ikke blev ved med at give sin energi væk til noget, der ikke var nærende for hende.

Vi fik også lige en snak om, at når hun tager ansvaret for andres følelser, fratager det de andre det ansvar og den læring, der er i at skulle tage konsekvensen af sine tanke- og adfærdsmønstre, sine egne valg.

Traumer er ikke blot en enkelt stående voldsom oplevelse, det kan også være længere tids oplevelser, som en form for gentagelser, der ikke tackles anderledes.

Dine tanker er ikke din virkelighed – de bliver din virkelighed, når du giver dem energi.

Behandl dine tanker som gode venner

Byd dem indenfor, respekter dem, tillad dem at være det de er (tanker). Er det ikke et nærende forhold længere så er det helt i orden at bryde forbindelsen med et farvel og tak.

Jeg har spørgsmål og vil gerne kontaktes.