Har du symptomer, som du har fået at vide, du må lære at leve med?

Ønsker du forandringer, fordi du er kørt fast i dit liv?

Har du fysiske eller psykiske symptomer som smerter, stress eller angst?

   

Her er nogle tips til, hvad du kan gøre i hverdagen

Lav dagligt den teknik der hedder “Hjernebarksbalance”

Du kan her se hvordan den udføres 

Ud over dette og nedenstående råd, kan du tilmelde dig mit Nyhedsbrev og modtage en guide med gode øvelser til at skabe ro i dig.

1. Drik rigeligt med vand – slurkvis gennem dagen – gerne tempereret. Vand er vigtig for rigtig mange funktioner i vores krop og ikke mindst vores hjerne, hvor vi bl.a. bearbejder følelsesmæssige indtryk.

2. Vær opmærksom på din vejrtrækning. Stop op og træk vejret godt igennem, jeg plejer at sige helt ned i tæerne. Den dybe vejrtrækning virker bl.a. afstressende og er med til at sende energi ud i hele kroppen.

3. Vær opmærksom på dine følelser, tillad dem og agér på dem. En sund reaktion er med til at slippe påvirkningerne med det samme. Undertrykte og ubearbejdede følelser skaber blokeringer i kroppens energi, dette kan ytre sig som spændinger, smerter m.m.

4. Gør noget godt for dig selv, noget der giver dig glæde, noget du trives med. Noget der giver dig velvære og let energi i kroppen. Du er den eneste, der kan skabe ændringer i dit liv. Ofte styres du af dine tankemønstre, så ved at få ændret og frigjort begrænsende tanke- og handlemønstre, kan du skabe det liv du ønsker dig.

5. Sørg for en god søvn – netop søvnen bruges til at bearbejde de oplevelser vi har i løbet af den vågne tid. Især mellem 23.00 og 3.00.

6. Læg mærke til de positive forandringer, der opstår.