Workshop. Vejen til Diamanten i Dit Hjerte – Din Sjæls stemme- Dit Lys.

 

Find din Autentiske Sandhed –

frigør dine begrænsende overbevisninger,

bryd igennem og skab varige forandringer.

 

Workshop 26. Februar 2023  Kl. 10 til 15

Sted: Fåborgvej 65, Svendborg.

Vejen til Diamanten i Dit Hjerte – Din Sjæls stemme- Dit Lys.

 

Det er for dig, der ønsker nogle enkle, kærlige og effektive metoder til at skabe varig forandring og gøre en forskel for dig selv og for andre. Kort sagt – skabe det liv du virkelig ønsker dig.

 

 

Er det her dig?

 

 • Du har prøvet rigtig meget for at skabe forandring i dit liv og oplever, at det går godt en tid og så er du tilbage i samme situation igen?

 • Du oplever at dine tanker og følelser tager styringer.

 • Har du fået at vide, at de symptomer du har, må du lære at leve med?

 • Du påvirkes meget af andres følelser, tanker og meninger?

Når livet giver dig andet end det du ønsker dig, kan der være flere grunde, som du ikke er bevidst om, så det skaber mere af det du ikke ønsker.

Årsagen kan f.eks. være

 1. at det, der sker, er noget du ubevidst skabt, har tiltrukket.
 2. at du har nogle dybe overbevisninger, tanke- og adfærdsmønstre, som blokerer for forandring.
 3. at du gentager din familie historie.
 4. at du ikke ser, at du har andre valg.
 5. at du ikke ser, at det er for at give dig bevidsthed om dine skygger(blokeringer).
 6. at du er ikke i optimal forbindelse med din egen indre stemme – dit lys. Det jeg kalder Diamanten i Dit Hjerte.

Ca. 95% af dine valg er ubevidste

En stor del af vores valg er ubevidste, baseret på vores underbevidste og ubevidste hukommelser, det er nærmest som en Autopilot, der styrer vores liv.

Nogle gange lukker vi ned for følelserne og hukommelserne, skaber overlevelsesstrategier, ganske enkelt fordi vi ikke har ”lært” at rumme og tackle, det vi har oplevet og de smerter, det har skabt. Det forsvinder ikke de ligger i baggrunden, som baggrundsprogrammer, der styrer dig, uanset om du er bevidst om det eller ej.

Mørket i dig

Jeg ser blokeringer som mørke skygger – tunge energier, som har lidt for megen styrke, så de holder dig fast i dine overbevisninger, tanke- og adfærdsmønstre.

Når det sker, får du ikke lyttet til din indre stemme, den råber måske endda meget højt, for at fortælle dig, at det valg du har truffet eller er ved er træffe, ikke er optimalt for dig.

Din indre stemme kalder på dig på flere måder

 • SINDET kommunikere med tanker og billeder.
 • KROPPEN kommunikere med behag og ubehag.
 • HJERTET kommunikere med følelser, hvor de tunge følelser er kommunikation fra hjertet om, at der er brug for bevidsthed og Lys på.

Din indre stemme, din indre visdom, ved, hvilke valg, der er optimale for dig, som matcher din Sjæls stemme og energi, dit Lys.

Du har mulighed for at skabe bedre kontakt til din indre stemme – dit Lys, så du kan vælge derfra i stedet og dermed skabe meget mere af det, du gerne vil have i dit liv.

Workshoppen “Vejen til Diamanten i Dit Hjerte – Din Sjæls stemme- Dit Lys.”

 

Giver dig mulighed for at forbinde til skyggerne, erkende, anerkende og oplyse dem, så din energi bliver højere og lettere.

Du får muligheden for at skabe bedre forbindelse med din Sjælsstemme – Dit Lys.  Du får enkle teknikker til at skabe transformation og frisættelse af de tungere skyggeenergier.

Er du klar til at invitere hele dig ind?

At stå stærkt i dig selv. Jo stærkere du kan stå i dig selv, jo mere kan du bidrage med til andre.

Min egen erfaring er, at jo mere jeg står i mit eget lys, egen energi, jo nemmere er mange ting i mit liv. Jeg rummer og favner, de udfordringer, som viser sig i omgivelserne, uden at blive fanget i frygt, angst, bekymringer, skyld og skam etc. – kort sagt, ikke blive fanget i følelsernes vold og det, det skaber af uhensigtsmæssig adfærd.

Jo mere du kan stå i dit Lys – jo mere kan andre gøre det samme. Vi er alle en del af helheden.

Jeg havde en klient på et tidspunkt, hvor jeg fik et billede af, at hun skulle blive på egen banehalvdel og ikke skulle kæmpe alle andres kampe.

For hende handlede det rigtig meget om, at hun skulle være bevidst om, hvis kamp hun kæmpede. Hun mistede meget af sin egen energi, når hun trådte ind i den rolle. Ved efterfølgende session kunne hun fortælle, at det virkelig havde givet meget energi at blive bevidst om det. Desuden var de teknikker, hun havde lært, virkelig effektive, når hun faldt det gammel mønster.

Der skal tid og bevidsthed til at ændre vanemønstre, det er en proces.

Er du parat til i et roligt og favnende rum at forbinde til de mørke skygger for at få dem oplyst og tranformeret? 

Workshoppen  “Vejen til Diamanten i dit Hjerte – din Sjæls stemme – Dit Lys”

Giver dig viden, øvelser og enkle teknikker til netop at komme mere i kontakt med Diamanten i dit Hjerte.

Du får

 • en kort præsentation af mig og min baggrund for at lave dette forløb.
 • viden om de vigtigste ting, som hindrer dig i at være i kontakt med din indre sandhed og leve fra den samt arbejde med dem.
 • flere bevidstheds- og energistabilisering teknikker, som kan hjælpe dig med at give slip på/ transformere skyggerne, så du står mere og mere i Dit Lys – din Autentiske energi.
 • mulighed for at stille alle de spørgsmål, du har lyst til.

Workshoppen er den 26. Februar 2023 kl. 10 til 15.00

Udover dagens workshop får du en individuel session efterfølgende.

Der bliver ½ times frokost samt korte pauser – Medbring selv frokost, der er køleskab

Der vil være kaffe, the, vand, snacks og frugt.

Samlet for Workshop og individuel session 999 kr.

Og mit ønske er, at du får nogle timer med en eller flere AHA oplevelser.

Jeg glæder mig til at se dig.

Ja tak , jeg skal med

 

Er du stadig i tvivl om du skal med?

Så er her lige 3 gode grunde til at komme med.

     

Spadestikket dybere –

og op med roden.

 

Du får øjeåbnende indsigter, enkle øvelser og teknikker, som er lette at implementere i din hverdag, kærlig sparring med en passioneret forandringsfacilitator, der er gået hele vejen selv.

   

En investering i dig

og for livet.

Vejen til Diamanten i Dit Hjerte – Din Sjæls stemme- Dit Lys vil ikke blot skabe forandring her og nu –  det vil også fremover være til gavn for dig og dine relationer, for når du skaber forandring, er det som ringe i vandet, det påvirker også omgivelserne. Dine valg vil være mere (k)ærlige, truffet så de er ærende og nærende for både dig og andre.

Når du forandrer dig, skaber det ringe i vandet af forandring.

Einstein sagde; ” Du kan ikke løse et problem fra samme bevidsthed, som skabte det.”

Hvis du vil skabe forandring i dit liv og den måde, du har det på, må du først og fremmest lære at tænke, føle og handle på en anden måde, end du gør i dag. Det er det, hele Workshoppen Vejen til Diamanten i Dit Hjerte – Din Sjæls stemme- Dit Lys, giver dig.

Har Du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig

enten på 23810628 eller mail 

De varmeste hilsner

Susan Schvartz Larsen